Vi börjar med att slå fast några punkter:

1 Vi använder aldrig blixt rakt på motivet annat än, som
"upplättningsblixt" utomhus och i viss mån innomhus och
då i stora kyrkor och lokaler.

I ett vanligt rum behäver vi inte rikta blixten rakt på utan
vi kan rikta den upp i taket. Se nedan

.
Här är medelljuset bl. 8,0 och 1/60 och med blixten får vi...


...upplättning i skuggorna. Blixten motsvarar -1 eller bl. 8,0
1/60 och riktad något frammåt i taket.

Vi ser inga reflexer i fönstren då ljuset utanför är starkare!

En intressant "studie" om "röda ögon" när vi tar bort i Elements:


Vi provar med "automatisk borttagning" i Elements....


...men se som det kan gå....ja, andra röda detaljer följde med.

Här en bild från torsdagslektionen med blixt i taket och ISO 100
bl. 6,3 0ch 1/8 sek.(Hum, varning... för lång slutartid skulle varit 1/15!)

Vi repeterade hur viktigt slutartiden är:


Boken jag visade, som vi kan låna på biblioteket," Blixt Fotografering"
av Joe McNally: