Isbyk vid Albysjön på vårisen rörelseoskärpa    Tvätterimuseet

Hallahelgona på skogskyrkogården 10 sek 100-iso

Att fotografera enklare, sedan med val...

Vi gick igenom hur vi kan ställa in en grundinställning
som start, på kameran.

Vi väljer Autovitbalans, Auto-ISO och P, sedan har vi endast
Plus/minus-knapp och zoomobjektivets val mellan vidvinkel
till tele att "jobba" med.

Plus/minus-knappen skulle vi återställa till +/- 0 efter att vi
ställt om den(..."3 bagare eller 3 sotare") inför nästa motiv.

När vi sedan vill välja Skärpdjup(bländare) så väljer vi A/Av

När vi vill framställa Rörelse i bilden(tidsinställning) så väljer
vi S/Tv.

 

Vi hittade på Canon 550, på menyn, den automatiska kontast-
kontrollen/utjämningen

På Canon 40 får vi gå in i menyn - Bildstil och ställa ner kontrasten.

På Sonykameran har vi inte än hittat kontrastkontrollen...

Nu några ord om den fina Sonykameran i gruppen.
I och med att flera "knappar" och "Rullen" (P/S/A/M), Plus/minus
inte finns, som fysiska knappar är de ej en hjälp för minnet att
"komma ihåg" att de finns och skulle användas, ställas tillbaks
eller väljas.

Det är klart att på en större fysik kamera så får fler fysika knappar
plats. Vi har en "Rulle" för P/Tv/Av/M (P/S/T/M)mm, medans på
Sony-kameran de ofta finns på displayen. Vi ser dem ej, vi måste
"veta" att de finns där. Så det är lita svårar från start...