Att göra hemuppgift 1 :
(ISO har vi inte gått igenom än, så kameran kan vara ställd på
auto-iso eller ca 200 iso)

Stort skärpdjup med skarp förgrund
Ställ avståndet på(mellan bakgrund och förgrund) kanske på 1,5 m från
kameran (förgrunden ca 60 cm till 1 m) och bländare 11 eller 16.     
Använd A/ Av och bäst vidvinkel...(18 mm för lilla sensorn)

Vi skulle hitta en förgrund på ca 0,8-1 m(en stenmur, staket, en blomma osv)

vi ställer in skärpan(trycker ner avtrycket) på något ca 1,5 m bakom och
låter skärpdjupet breda ut sig i djupled

Vi har då från början ställt runda-ratten på A/Av och ställt på bländare 11 - 16

fortsättning....kommer

 

Hemuppgift 2 :

Fungerande rörelsoskärpa(mer ex,klicka)
(använd en lång(?) tid som 1/15....1/30 sek, kanske innomhus,
viftar, skakar, rör hastigt.. någon som springer och någon som
står still bredvid.
Om något är suddigt och något skarpt, så syns suddigheten
(rörlseoskärpan bättre)     använd S /Tv)

Vi sätter oss (parellellt eller"i" fönstret och fotograferar innåt rummet) någon
leker med en penna pensel ellerl sked målar, ritar äter gröt med hastiga rörelser.
Vi har stöd för kameran och kan använda långa slutartider som 1/15 - 1/30

Vi kan vara ute när skymningen kommer, en hund hoppar, husse/matte står still

 

Hemuppgift 3 :

Porträtt med ögonkontakt och kort/litet skärpdjup bländare (2,8-,
4,0-5,6) Fönsterljus?...fotografen har fönstret lite snett bakom sig.
Försök få det naturligt, prata, skämta, osv Kanske händer skall vara
med.   Använd A /Av och gärna kort tele...(55 mm för lilla sensorn)
Prova kanske även utan ögonkontakt. Hur blir det?

Vi sätter oss (parellellt med ett fönster). Har ställt in korttele (ca 55 på zoomen)
modellen vrider ansiktet lite mot fönstret men tittar i kameran.
Behövs extra ljus eller en
reflexskärm en DN ? Fotografen sitter dock lite närmare
fönstret