Vi talade om att under den kommande sommaren kan vi som endast sparar i
JPG-formatet i våra kamereror råka ut för så kraftiga kontrastskillnader att det
blir riktigt svårt att i vissa fall få riktigt bra bilder.

Men vår kamera går att ställa in för en mjukare kontrast eller så finns det en inställning
för automatisk kontrastutjämning när det behövs.

Automatisk inställning kom för Canon till kamerorna Eos 600 och Eos 1100 och
senare, de innan fick man ställa in i Bildstilar i Menyn(Eos 500 och Eos 1000).

Den automatiska inställningen med nyare kameror har namnet....

För de äldre Canon går vi till Bildstilar(Picture Style) och minskar kontrasten.

När det gäller Nikonkameror fanns tidigt D-lightning, senare i olika steg.


För Canon G1 finns dynamisk korr.

...och för Samsung denna, men jag skall kontrollera ...