Makrofotografering Utrustning för kameran.

Makrofotografering är spännande och vi tröttnar aldrig att upptäcka
"osynliga", ja för vårt "obeväpnade" öga, svårfunna detaljer. Många
standard zoomobjektiv som levereras med systemkamerorna, ofta
med bränn-vidden 18 - 55, har ofta en inställning för makro med
symbolen en liten blomma. Vi får då med maximal teleinställning,
största förstoringsgrad, nära makro. Vi kan notera att det många
gånger är omvänt förhållande med många kompaktkameror där
vi erhåller största förstoringsgrad med maximal vidvinkelinställning.

Vi kan till en början visa på tre metoder för riktig makrofotografering.

1 Vi använder närbildslinser, försättslinser eller proxarlinser med plus-
dioptrier. Ofta säljs de i set om 4 stycken t ex. +1, +2, +3 och +10.
De kan användas var för sig eller tillsammans. Hur fungerar de?
Vi skruvar fast dem framtill på objektivet. Sätter vi en pluslins framför
på objektivet så kommer den sammansatta brännvidden att minska,
vilket resulterar i att vi kan gå närmre med kameran. Vi kan undrar hur
mycket brännvidden har minskat för det "sammansatta" objektivet ett
50 mm objektiv tillsammans med en +10 försättslins. Enligt formeln om
vi använder +10 linsen på ett 50 mm objektiv: 1/0,1 + 1/0,5 = F,
den nya brännvidden är då ett sammansatt objektiv med brännvidden
33 mm. Vi kan också se det så, att med en +10 lins som har brännvidden
10 cm, så vi kan med den på objektivet, fotografera på ett avstånd av 10
cm med kameran ställd på oändligheten. Nackdelen är att skärpan för-
sämras beroende på de extra linsernas optiska brister.

Här en makrobild av en frukt från växten, "Japansk lyckta", fotograferad
med en mycket enkel närbildslins och ficklampa.

2 Vi använder mellanringar, som i princip är samma sak som att använda
ett makroobjektiv. Vi kan flytta objektivet så långt ut från kamerakroppen
(utdrag) att vi kan fotografera på betydligt närmre avstånd. T ex vid skala 1:1
är objektivet lika långt från kamerakroppen, som motivet är från objektivet.
Nackdelen är att ljusstyrkan minskar (ljuset avtar med kvadraten på avståndet)
och eftersom vi flyttar objektivet långt ut från kamerakroppen använder vi
endast en mindre del av den skärpecirkel som objektivet ger. Vi skär ut en
mindre del av bilden och skärpan minskar då på samma sätt.
En bra sak kan vara att vända objektivet, för att få annu bättre skärpa.


3 En bälg med ett riktigt skapt närbildsobjektiv kanske är det bästa valet.
Bälgen kan vara vara fäst vid stativet med en rörlig "släde", som på bild 2,

så vi kan förflytta både kamerahuset, bälgen och objektivet fram och
tillbaks. Samma släde är en fördel när vi gör "stackningsbilder" med
extra stort skärpdjup vidmakrofotografering.

Men var hittar vi ett riktigt bra närbildsobjektiv? Många grafiska objektiv
är bra. De har en lång bländarskala, kanske upp mot bländare 64.
Dessutom är skärpeplanet mycket plattare och inte skålformad som hos
vanliga objektiv. Många förstoringsobjektiv går utmärkt att använda.
Vi har möjligheten att byta objektiv och välja brännvidd för varje tillfälle.
Närbildsobjektiv är optimerade för bästa skärpa under en meter. Vi förstår
nu också att vi inte behöver ett objektiv som normalt är ämnat för kamerans
format utan till och med kan använda objektiv för mindre format, då vi vid
makrofotografering använder en mindre del av skärpecirkeln. Så skulle vi t ex.
kunna använda ett makroobjektiv för aps-c, formatet med mellanring till en
kamera för småbild, fullformatet. För extrema närbilder kan det vara bra att
vända objektivet, det gäller de flesta vanliga (asymetriska) objektiv.


4 Det finns ett specialfall då vi använder ett riktigt kraftigt vidvinkel tillsammans
med en systemkamera eller en kompaktkamera med en vidvinkelkonverter
framför objektivet. Vi kan då ha en närgräns på 0 mm, det vill säga att det
vi fotograferar kan till och med ligga på frontlinsens yta. Vi kan benämna det
makro då vi når en avbildningsskala 1 : 1 nära ytan på frontlinsen. Med andra
ord om en myra springer på linsen kanske vi ser den på sensorn i skala 1:1.

 

Systemkamera med en standardzoom, med närbildslinser 2 st. +2...

...ställd på makro...

 

Systemkamera med manuella mellanringar 1 + 2 + 3 och ett manuellt
billigt ryskt 50 mm objektiv.

 

Systemkamera med manuella mellanringar 1 2 3 och ett Micro-NIKKOR
makroobjektiv 55/2,8
Här ser vi en systemkamera med en enkel pentax bälg och ett förstoringsobjektiv,

Ett silvermynt från Karl XI tid, fotograferad med Nikkorobjektivet.

Här ser vi en systemkamera med en bälg med en släde, egentligen en
diadublikatorbälg. Objektivet är en Raptor 25 mm tillverkad av Wollensak i USA.
Objektiver är reverserat för bästa skärpa.

Samma mynt med större förstoring. Vi vet att hela bilden i verkligheten ,
på sensorn är 36X24 mm och kronan är i verkligheten ca 5 mm på bredden.
Nu är kronan ca 24 mm efter förstoringen.