Om porträtt

Vi kan se porträttfotografering som en "uppgift" mellan två saker.

1 Att berätta något intressant om någon t ex en karaktär.
2 Att berätta vad som kan vara personens syssla kanske arbete

Till detta har vi till vår hjälp ljuset. Klicka här (samma)

Vi kan välja "ansiktsporträtt"                              eller lite mer

             

...eller ännu mer, men inte händer

      

 

Vi kan visa händer för att berätta vad personen gör....

       

Men tänk på att vidvinkel kan förstora händer och näsor, så kanske är
standardobjektiver 35 mm eller kort tele 55 mm, för lilla sensorn bra

 

 

Gruppbild med 2 porträtt?