bl.16
bl.8
bl.4

Ja, vi kan här sätta, "fånga" skärpan på snögubben eller någonstans mellan förgrund och bakgrund, kanske lite mer än en meter bakom förgrunden genom att trycka ner avtrycket halvvägs.

Vi kan kanske också sätta skärpan manuellt. Koppla ur autofocus och vrida objektivet...om det går.
Då också någon meter bakom förgrunden. Tänk på att skärpdjupet
alltid faller 1/3 frammåt och 2/3 bakåt från skärpeinställningspunkten.

Att sätta skärpan på något annat...t ex en gren eller något.


Ett annat exempel:
Bländare 11-16.
Förgrunden på 0,7-0,8 m och ställ skärpan på något vid 1, 8 m, nu kommer skärpdjupet att räcka, sträcka sig till oändligheten (riktigt långt bort) testa....

Så här fungerar skärpedjupet