...kompaktkamera.... bländare 8 och 1/250 sek, supervidvinkel och närbildslinsSpelman i fönsterljus Kungsängens spelmansstämma ...inte porträtt kanske...


Rörelseoskärpa...hastigheten ökar, ju närmre....fungerande?    Mulet väder också...lång tid...
Bländare 4.0 och 1/80 sek ISO 100

Allahelgona Skogskyrkogården, stativ 20 sek, 100 ISO

Burnt Out Punks 2010

   

Välkomna till kurs i digital systemkamera, bildanalys och redigering..

Här är vad vi gick igenom första gången. klicka här

ex på skärpdjup, klicka här

Hur kan vi göra hemuppgifterna, extra förklaring, klicka här

Här kommer hemuppgifterna att ta med på USB eller i kameran
ca 4 bilder: Stort skärpdjup utomhus och rörlse innomhus(?)

1 Lanskap med stort skärpedjup och skarp förgrund    
(se också om a-dep på Canon klicka!) Ställ avståndet på(mellan
bakgrund och förgrund) kanske på 1,5 m från kameran (förgrunden
ca 80 cm till 1 m) och bländare 11 eller 16.     
Använd A/ Av och bäst vidvinkel...(18 mm för lilla sensorn)

Se exempel på stort skärpdjup men instr., klicka här

2 Fungerande rörelsoskärpa(mer ex,klicka)
(använd en lång(?) tid som 1/15....1/30 sek, kanske innomhus,
viftar, skakar, rör hastigt.. någon som springer och någon som
står still bredvid.
Om något är suddigt och något skarpt, så syns suddigheten
(rörlseoskärpan bättre)     använd S /Tv)

3 Porträtt med ögonkontakt och kort/litet skärpdjup bländare (2,8-,
4,0-5,6) Fönsterljus?...fotografen har fönstret lite snett bakom sig.
Försök få det naturligt, prata, skämta, osv Kanske händer skall vara
med.   Använd A /Av och gärna kort tele...(55 mm för lilla sensorn)
Prova kanske även utan ögonkontakt. Hur blir det?

 

Lektion 1 skyltar för att titta på [ 3,5 MB], klicka här

Här om hur skärpdjupet fungerar, klicka här!

om Funktioner, klicka här    Några böcker att låna(?), klicka här

...om att flytta fokuseringspunkten från mitten...uppåt, Klicka här!

Detta skall vi också titta på och tala om nästa gång bl a:
Att göra val, klicka här ...nyare nu...
[ 3,7 MB]

Tele och vidvinkel samt stort skärpdjup med slottslandskap, klicka
Enkel start, klicka här

 

Lektion 2

Vi går igenom Vitbalans, ISO, riktning, hemuppgifter mm

Skyltar om lektion 2, klicka här

Hemuppgifter 2

Samma som ovan 3 st. men nu lägger vi till

4 En makrobild, ....dvs hur nära kan jag komma, hur får jag största
förstoringsgraden, en riktig närbild?

Hur, ja vi testar för med systemkamera får vi störst förstoringsgrad
med tele-inställning, dvs 55 eller mer...
...med kompaktkamera med vidvinkel-inställning 18 eller mindre....
Kan vi använda hjälpmedel, som förstoringsglas, närbildslins eller annat?
(Ett knep är att ställa på manuell fokus och så nära som möjligt, sedan
"gungar" vi in skärpan...

Nästa gång provar vi makro, så tag med förstoringsglas mm!

        ...kanske så?

Lektion 3

Vi går igenom hemuppgifter och talar om utefotografering i Sundbyberg,
beroende på vädret...? När vi fotograferat makro så börjar vi tala om...

Ja, hur gjorde vi när vi makrofotograferade?  klicka här!

...Fokusering och om vi hinner blixt, klicka här. Till nästa gång om
vi inte är ute.....

Hemuppgifter(till nästa eller kanske nästnästa gång):

1 Ett stilleben, (tilltalande eller form eller matrial)
2 Kontrast (stort-litet, mjukt-hårt nytt-gammalt t ex)
3 Motljus, (spännande, genomskinligt, skuggor högdagrar,
   som glas eller tyg t ex)

 

Vädret ser ut att bli bra så vi kan välja plats för fotografering nästa
gång och tid(?)
Vad föreslår Gruppen? Hur tar vi oss dit?
Skriv gärna i Gästboken, förslag och tid...!
Sundbyberg har några förslag, klicka här

Lektion 4

Vi fotogaferar utomhus och här några "kom ihåg":

1 När vi söker motiv, letar vi efter något vi har relation till.
2 Vacker, spännande, beskrivande eller intressant bild.
3 Vi beskär i sökaren och väljer a/ Översikt, b/ halvdistans/ eller c/ Detalj.
4 Skall vi välja: Skärpdjup eller Rörelse?
5 Vill vi fotografera Landskap(1/3 regeln) eller naturdetaljer?
6 Vill vi fotografera motiv i sitt sammanhang?
7 Vi kan leta efter spår eller ”lämningar” från människor eller djur.
8 I naturen finns både växter och djur samt kanske människor.

Uppgifter för dagen:
1 Landskap, 2 Motljus, 3 Makro och 4 Kontrast
...kan vara motsatser...

 

Här några bilder från fotosammankomsten, klicka
...istället för landskap blev det en isbild och ingen
makro tyvärr...

Lektion 5

Vi går igenom : Fokusering och blixt, klicka här
Vi tittar på våra bilder och kanske hemuppgifter.

Vi har inte gått igenom: Att göra val, klicka här ...nyare nu...[ 3,7 MB] ...än...

Dessutom skulle vi försöka hinna med att tala om bildkomposition, klicka här

Innan vi lämnar fotografering erinrar vi oss de funktioner/knappar och inställningar
vi har gått igenom, klicka här

Vi pratar också om hur vi lägger upp bildredigeringssammankomsterna
med kursdatorer och eller egna datorer?

 

Lektion 6 och 7

Vi börjar gå igenom bildredigering med Elements.
Vi rättar till färg ocm t ex bilderna är för "varma"(rödaktiga?)
Klicka på bilden av en munk..

Fyra bilder: vi gör en bild ljusare(klicka på bilderna) och
klicka på bilden det är en stor pdf-fil 3,7 MBen annan bild på en isälg bättre eller "rättar upp
en horisont" (samma pdf-fil som ovan)
På medeltidsborgmästare tar vi bort en
otidsenlig namnskylt(klicka på bilden)
Vi redigerar en vitsippa, klicka här

Men framför allt hur fungerar Elements, klicka här

 

Om att ersätta en blå telefonkiosk, klicka här

Här en pdf om att enkelt rätta upp en horisont, klicka härHär bilder att ladda ner, högerklicka och välj "spara mål som"
(vi kan(?) klicka på dem och när vi ser den högerklicka och spara bild som):

1 Munk för röd och mörk,   2 vitsippa,     3 Kloning(medeltidsborgmästare)

4:a bilder på en pdf, 1 Spånga midsommar,    2 Älgen,    3 Sned bild,    4 Blomma till Sv/v

Träna ta bort röda ögon,    Blå telefonkiosk,    Sned havsbild


Lektion 8

Vi träffas kl 11.00 om 2 veckor den 20/4

Vi går igenom, halva tiden foto och halva bildredigering...på förslag,
tag med många egna bilder att ställa frågor om, också....

Vi talar om bildkomposition mm och vi tränar Elements:

Tillsätta rörelseoskärpa till en "frusen" kjol"

 

Balansera ljuset, skugga och sol

 

Felexponerat mörkt vatten, hitta svartpunkten