Hej och välkomna tillbaks nya och gamla deltagare
till en ny kurs.

 

Vi fortsätter och vi repeterar mycket.
Det finns teknik vi inte berört även om den är grundläggande
och intressant.

Vi skall närmast titta ljuset, hur vi exponerar och bildriktningar
samt bildkomposition mer...

Kan vi inte nu fundera över det omtalade RAW-formatet, som
är en så stor hjälp för oss när det gäller tekniken.

Lektion 1

En ny(2015) bok: Henry Carroll, "Läs den här om du vill da bra bilder"
länk:   klicka här       ...att låna på biblioteket...

Hemuppgifter 1:

1 Panorering, att följa ett motiv med kameran och i rörelsen, trycker
vi på "avtryckeren och tar en bild. Vi kan i svagt ljus välja 1/15 - 1/60
och på dagtid följer vi kanske snabbare saker med tiden 1/60 - 1/125.
Vi ställer kameran på Tv/S, inte Av/A eller P och "rullar" för en lagom
tid ute på dagen inte sol eller starkt ljus kanske 1/60 men inomhus
i svagare ljus 1/15 - 1/30 sek


Här nattorientering exp. 1/8 sek och bl. 2,5

2 Min barndom

t ex en ensam nalle.... ...Staffans?

3 Kontrast

4 Fri egen bild

 

Detta har vi "tittat på under första lektionen: Klicka t ex ISO

Om ljusets riktningar och objektiv : Klicka här

Ljuset(Wira inte Lira)...    Klicka här

 

Bilderna till höger, berättar om "ögonblicket", när jag väljer att
exponera. Det kan vara hastigt och det kan vara när en hand har
en vacker vinkel. Men det viktiga är att rörelseerna upprepas, så
jag redan har sett....
...eller att just vid ett ögonblick är ljuset precis...

 

En väldigt viktig del som ingår i att fotografera är hur
vi kan exponera vår bild. Vi tänker många gånger att bild-
exponeringen är en kompromiss mellan hur vi avbildar
ljusa och mörka motivdelar i våra bilder. När vi går tillbaks
till den analoga fotografin ser vi att just exponeringen var
väldigt viktig och helst skulle vi inte exponera fel, så vi
efteråt blev tvungna att med många ”knep” försöka rätta
till ett allvarligt fel
.

Men hur exponerar vi rätt?
Vi kan bestämma oss för det vi uppfattar som viktigast i
bilden och då skulle den delen av motivet vara rätt och...

Lektion 2

Vi begrundar några naturfotografers bilder, teknik och val av objektiv.
Genomgång av hemuppgifter. Vi skulle hunnit med Naturbilder, men
nästa gång.

Jag har en fråga, ett ämne att fundera över. Kan vi numera
"ta" sv/v bilder, men hur?    Klicka här

Vi repeterar skillnader mellan vidvinkel och tele, klicka här

 

Hemuppgifter:

1  En sv/v bild, ....men hur?

2  Tecken, en närbild, spår av individ, ristningar, bomärke(?) mm

3  Höstbild

4 Porträtt i miljö, som förstås, kanske känner till, händerna finns kanske
med

Tänk på porträttet av den världsberömde pianisten?
eller en irländsk "gravstenmakare" kanske?

 

Vi skulle äntligen titta på Naturbilder och "känna igen" deras teknik.

Vi kan "klura" över bilder från en spelmanstämma i Loskälva.

När skall vi forsätta med bildredigering? Jag har några roliga
övningar, vi kan titta på....


Lektion 3

 

Hemuppgifter:

1 Vatten

2 Reflex

3 Valfri egen bild

4 ...men vad är den? Djur? eller....?  

 

När vi vill använda bildredigeringsprogrammet Photoshop
Elements, en äldre version t ex 8 - 9, med en nyare kamera,
för RAW-format, så ,måste vi göra det via DNG-Coverter från
Adobe. Ladda ner här

För att se vilken kamera detta krävs för, hittar vi vår kamera här

 

Lektion 4

Vi går igenom Nattfotografering, t ex på Skogskyrkogården
Klicka här nytt....

Vi funderar över spelmansstämman i Loskälva, klicka här

Vi tittar på hemuppgifterna och talar om exponering med "Spot"
mm.....

 

Lektion 5

Nu övar vi med Photoshop Elements i kursdatorerna.

Vi tittar igen på hur programmet används, klicka här
eller högerklicka och spara länk som

Vi minns kanske munken med röda ögon?

Men vi skall göra nya övningar med många delmoment, som
den här där vi behöver skapa rörelseoskärpa....?
Högerklicka och spara länk som

Vi bestämde hemuppgifter till lekt. nr 6

1 Ljus

2 Makrobild

3 Skymning

3 En egen "frågebild", ja något ni undrar över....

Kan vi besöka museét för att se fotoutställningen och när, fundera....?

 

Här om upplösning och Kompatiblitetsläge, klicka här

 

Jag har nu fått reda på att senaste vers. är Photoshop Elements 2018,
både för prenumeration och fullvers., DVD-skiva.

Här om makrofotografering fördjupning(?), klicka här

Tag med den/de krånglande datorerna, igen så försöker vi hitta
felen...

 

Lektion 6

Vi bestämde hemuppgifter till lektion nr. 7

1 Arkitektur

2 Spår

3 Julen kommer?

4 Konst

Vi talade hastigt om hålkamera, klicka här

Nästa gång skulle vi(?) tala om porträtt, kanske, objektiv,
brännvidd och bländare samt med eller utan händer...

Om porträttfotografering, klicka här

Porträttljussättning, klicka här

 

Lektion 7

Vi talade om porträttfoto (se ovan) och hur vi skall göra sista gången.

Vi träffas i lokalen och tar oss sedan till museet fram mot 10-tiden.
Vi går igenom utställningen och funderar över att Sundbybergsfoto-
klubb nu har 70-års jubileum, med utställning.

Lars Epsteins pappa var med i klubben och här en länk, till DN klick
Och om Lars besök hos klubben.

 

Lektion 8

...sedan går vi tillbaks och dricker kaffe och funderar och kommenterar
bilder från Loskälva, klicka här [4,75 MB](nyare)

Fortsätter med att prova själva porträtt....vid fönstret....

Nu kommer kallare månader....

 

Jag tackar alla för en trevlig kurs och för den fina presenten, tack, tack.
Staffan

...och tack för gängtappen....

...vårkursen kan börja lite senare i slutet av mars?