Vad vi har gått igenom hittills:

Vi har talat om Tid S/TV och Bländare A/Av, varför vi skulle välja... Skärpdjup stort eller kort....rörelseoskärpa eller
"frysning"    
och varför vi kanske "bara" använder P

Plus/minusknappen och Ljusmätningsmetod

(Vi har talat om RAW och om bildformatet jpg).

Om vi vill ge bilder det där lilla extra, så skulle vi just använda:
1 Stort/långt eller kort skärpedjup ...eller/och
2 rörelseoskärpa eller "frysning"

"Bakom varje bra bild kan vi se en tydlig fotografisk teknik"

Dvs om vi gör tydliga val vid många bilder vi fotogarferar, så skulle just dessa
"sticka fram", visa"tydlighet", bli uppmärksammade, "se bättre ut"....kanske?

Välja om det går:
Vi skall titta på: motljus är vackert, spännande skuggor, form
Att hela tiden välja mellan, antingen: vidvinkel eller tele
Att hela tiden välja mellan, antingen: kort skärpdjup eller stort skärpdjup

Så när vi fotograferar barn mm:
1 Porträtt eller aktivetet dvs:  Kort skärpdjup eller Rörelse

2 Blommor, makro dvs:  Vidvinkel stort skärpdjup+miljö(växtplats) eller
                                  Tele, kort skärpdjup+detaljer(måleriskt)

3 Semesterbild/Resebild dvs: Detaljer(tele), vyer(översikter vidvinkel), porträtt
och kanske aktionbilder.

Ja, att göra val, men vad vi väljer och väljer mellan går vi igenom