1907-30 Carl Albert och C. A. M. Nilsson, Eskilstuna

C. Alb. Nilsson var pappa till C.A.M Nilsson och hade verksamhet i Eskilstuna i varje fall
från 1890 (smedja och gelbgjuteri)vid Rademachergatan 44. Vi vet inte vad företaget
hade för namn från början. Sonen gick in i företaget 1902. 1913 har man ändrat företagets
namn till C. Alb. Nilsson. Kaffekvarnstillverkningen finns säkert noterad från 1907.
Det är alltså sonen (C. Ax. M.) som har kaffekvarnstillverkning under olika namn, även
bara C. A. Nilsson, Vi vet att C. A. M. Nilsson fick patent på "Snabbmalaren" 1923 och
alla kvarnar senare har en sådan metallskylt eller klisteretikett, således frmd 1923.

Översikt till Nilssons kvarnar

En C.A.M. Nilssonkvarn återfunnen på Kansgården, Rättvik.

 

En tidig notis. Trots att de kvarnar vi ser här är från början av 1900-talet, finns faktiskt
ett patent från så tidigt som 1894. Jag har inte sett någon sådan kvarn. Carl Zetterlund
tillverkade en liknande men med botten i trä, vid samma tid. Senare finns en annan
"rundkvarn", tillverakad av C A M Nilsson, se nedan.

 


En mycket tidig kvarn kanske från 1907.

  

  

Den kan ha haft en fjäder, som har hållit kvarnkärnan på plats och nu har jag satt dit en.
Vi ser att kvarnkärnan endast har 4 st "vingar" vilket är ovanligt .

 

Här en kanske jämngamla kvarnar märkta C. Alb. Nilsson. Tillverkade av far och son, kanske 1907 till 1915.

  

Kvarnkärnan är skruvliknande och med 5 st "vingar"

 

Kanske kaffekvarnen "IRIS" patent 1908
(rekonstruktion)

  

Från en telefonkatalog 1913 där det berättas om en kvarn som heter "IRIS",

  
I patentet nämns dock inte namnet IRIS, med hjälp av H-Å.W, Precis en sån.

 

En ny modell med botten och lock av furuträ, kanske 1913.
 

En ovanlig kvarn med en kvarnkärna med 5 "vingar". Kvarnen är betydligt högre än tidigare och senare.
Från 1910 kanske

   

   

En kvarn i ek, tillverkad av Carl Albert Nilsson. Lådan är 12,5 cm bred. Vi kan se
att på metalskylten att det står det C. Alb. Nilsson, Bästa kvalité och Eskilstuna.
Den vänstra veven är äldre och användes till tidigare kvarnar.

Äldre vev till vänster. till höger efter kanske 1920.

 

C.A.M. Nilsson tog senare patent på en förbättring "Snabbmalaren", 1923.

     

 

1924 - 1035n

Plåtkvar, vanlig modell, grönmålad, märkt C.A.M. Nilsson "Snabbmalaren",
jmfr. Eskilstuna Stålindustri samtida grönmålade. Ny "kaffelåda"

  

te min egen/not my own

   

En rundkvarn från C.A.M. Nilsson, ganska lik Peugeots eller Tre Spades runda kvarnar,
mycket ovanlig. Den kan eventuellt också ha tillverkats av Eskilstuna Stålindustri.
Inte min egen utan fotograferad i loppisbutik i Västertorp.

 

1923 - 1930?

Flertalet kvarnar har förmodligen inte skålar" av mässing utan av målad bleckplåt eller av järn.

 

1924 - 1935

             
Här en mycket skadad kvarn, som någon gång blivit ommålad av ägaren.    
När jag tog bort fabriksskylten kan vi se vilken färg lådan en gång har      
haft, imiterat trä. Kvarnen skall få en ny botten och målas om.

 

En model helt utan "kaffelåfa", som även flera verkstäder tillverkade.

  

    

"Skålen" fick ett nytt "öra".

Jag har renoverat den här kvarnen. Den är den enda med en skål av "bleckplåt jag har sett.
Den har ingen "kaffelåda utan man lyftar av hela locket för att komma åt kaffet.I Priskuranten kan vi se en kvarn utan "kaffelåda" och vi kan i texten på flera ställen hänvisa
till "bleckskål. Bleck eller bleckplåt är tunnt valsad järnplåt med en sida överdragen med tenn
eller nickel1924 - 1940
En välgjord kvarn i björk med skål av mässing, fjädrar håller "kaffelådan" på plats.

  

 

1940 - 1945
Detta är en välgjord kvarn i betslackerat björkträ, med en skål i patinerad mässing. "kaffelådan" har stålfjäder
som tyska kvarnar, kanske från 1945, dvs. mot slutet av den tidens tillverkning i Eskilstuna. Klisteretikett.

    
C. A. M. Nilsson ser ut att ha provat flera sorters kvarnkärnor och kvarnringar.
T ex. upptäcker vi att kvarnkärnorna från början endast hade 4 "vingar", sedan
5 st. och mot slutet hade de 6 "vingar" i de kvarnar, som är märkta "Snabbmalaren"...

  

...och att tidiga kvarnkärnor kunde vara ganska "skruvlika"...kanske som tyska kvarnkärnor vid den tiden...