1913- L A Ström o Co.
1921- Jernström & Ericsson Metallvarufabrik
1923-1945(?) Eskilstuna Stålindustri.

1913 tillverkade man kaffekvarnar och kakelugnssmide. Grundades år 1913 av L. Alfred Ström
och V L Jernström på Nygatan 20. Hette först L A Ström & Co, bytte 1921 namn till Jernström
& Ericsson, då Ström slutat och E. Ericsson kom in i företaget. 1921 hade man också flyttat
till Sommarrogatan 3. 1923 har företaget bytt namn till Eskilstuna Stålindustri.

Den gul-gröna serien, kanske från mitten av 30-talet

En webbsida om att renovera en Eskilstuna Stålindustri.


L A Ströms verkstad, några år efter att han lämnat den och Jernström och Ericsson tagit över.
Bilden från Eskilstuna Museum med tillstånd efter överenskommelse
.


Jernström & Ericsson, fabriksfirma. Verkmästare Sven Wibell, stående till vänster.
Foto: Olle Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum, med tillstånd efter överenskommelse 2017.


L A Ström & Co, centrum. Fabriksfirma, kakelugnssmiden och kaffekvarnar. Från vänster:
fabrikörerna och ägarna Ericsson och Jernström, snickaren Karlsson, fabrikör Jernströms bror,
Linus Lindström, okänd, Lindgren, Sidor Sandberg, Olsson, Sixten Sandberg.
Eskilstuna stadsmuseum
, med tillstånd efter överenskommelse 2017.

 

L. A. Ström & Co, en tidg kvarn, kanske från 1915

 

 

Jernström & Ericsson Metallvarufabrik, en några år yngre kvarn.

    15 cm bred locket

 

 

"Finare" kvarn i ekträ från kanske 1915 till 1923, renoverad. Jernström och Ericsson
eller Eskilstuna Stålindustri.

  

Innan företagets namn var "Eskilstuna Stålindustris", var namnet "Jernström och Ericsson Metallvarufabrik".
Jag renoverade den illa åtgångna kvarnen, som jag först fyndade...

 

En kanske senare kvarn i björk, finare med mässinsskål.

  

 

Eskilstuna Stålindustri, fr o m 1924. Mindre kvarn i pressad plåt.

     13,5 cm locket

En äldre ovanlig kvarn med utanpåliggande kvarndel i gjutjärn och vi kan jämföra med en kvarn
från Brevens bruk, 1901. se länk
Gjutjärnsdelen tillverkades inte av företaget och vi ser på numreringen att det tillverkades flera
storlekar hos det gjuteriet.

   
   
Kanske den vanligaste loppiskaffekvarnen...     ...som behöver en stadgande hylsa för vevaxeln

   
...tillsammans med den samma, men med mellangrön färg. Kvarndelarna är mycket
slitna och kvarnen kan mala till bryggkaffe.

 Den näst vanligaste i furuträ, fanns i flera storlekar, men annars lika.

    
Här en billighetsversion, med målad plåtlåda träimiterad, med enkel "tratt" i bleckplåt. 

       

En senare färgsättning med blå dekoration.  

 

  

Tix-kvarnen tillverkades även av Jernström & Ericsson/Eskilstuna Stålindustri. Med pressad
plåtfront till skillnad från de andra. Här en kvarn i "Gul-gröna serien och en kanske tidigare?

Även med en ljusblek grön dekoration

 

En väggkaffekvarn med gjutjärnkvarndel och kanske en av få svensktillverkade. Vi vet att verkstaden
hade kontakt med ett gjuteri, som kunde gjuta kvarndelar och hela kaffekvarnar, kanske i närheten av
Eskilstuna. Vi kan jämföra med den kvarnen i "Gul-gröna serien", med utanpåliggande kvarn, här ovan.