En äldre kaffekvarn från kanske 1880
Magdolna Leyrer 2019

 

Innan tillverkning av kaffekvarnar tog sin början i Eskilstuna runt sekel-
skiftet 1900, tillverkades kaffekvarnar med smide, på många platser i Sverige.
Många gånger på platser med anknytning till bruk för stångjärn och smide.

Kanske tillverkades kvarnardelen vid sidan om av smeder till försäljning på
orten eller till kringresande handlare. Sedan kunde någon snickare tillverka
en passande trälåda. Kvarndelen var sammanfogad men med en tvärslå i
järn med smidda järnskruvar.(se bild)

Skålen i mässing kan vara tillverkad i Eskilstuna av Gustav Eriksson Metall-
varufabrik AB, efter eller omkring 1880.

Vi vet inte var varken den smidda kvarndelen eller trälådan är tillverkad, men
med tanke på mässingskålen kan tillverkningsåret vara runt slutet av 1800-
talet