Jag har börjad göra en hemsida i år 2017
I have just started making a website with swedish coffeegrinders....2017

Svenska kvarnar från tiden 1850 till 1960(?)
Swdish grinders from 1850 to 1960?

En trolig historia i korta drag om kaffekvarnar i Sverige.

Kaffet kom till Sverige på 1700-talet och en myt är att Karl Xll tog med sig
det från Turkiet. Först krossade man bara kaffet men ganska snart tillverkade
man kaffekvarnar. Kanske var Stjärnsunds bruk en plats där kvarnar tillverkades,
men jag har inga bildbelägg för detta.

Under 1800-talet tillverkades flera kaffekvarnar vid svenska järnbruk och ett av
dem var Brevens bruk och vi vet hur dessa kvarnar nu ser ut.

 

Egna kvarnar(my own grinders):

 

1830-talet kanske, okänd tillverkare. Obetsad och inte lackerad.
Kan vara tillverkad av någon smed eller vid ett järnbruk i Värmland.

  

      

 

1850-90 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna

        

       
En kvarn från slutet av 1800-talet, kanske från ett järnbruk i Dalarna

 

1850-90 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna

     

   

    The wooden pins missing.

En kvarn från slutet av 1800-talet och den som tillverkat "lådan" har inte använt spikar utan bara träpluggar.
Lådan kan ha betsats och lackerats. Någon gång efteråt har man förstärkt lådan med smidda spikar och kvar finns
hålen för träpluggen. Vi ser en viss likhet med kvarndelarna, kvarnkärnan och ringen med samtida
kvarnar från Eskilstuna.

 


Eskilstuna
Redan vid slutet av 1800-talet startade flera verkstäder kaffekvarnstillverkning
i Eskilstuna och tillverkning där kom att dominera tillverkningen i Sverige
mellan ungefär 1890 till 1945. Vid tillverkningen av lådorna använde man oftast
inhemska träslag som furu, björ och ek eller järnplåt. Metalldelarna för var av
mässing, bleck eller plåt. Kvarnringen och kvarnkärnan gjöts av specialstål.

Eskilstuna manufactors, some of 9: Järnström och Ericsson later Eskilstuna Stålindistri
Carl Albert Nilsson later C. A. M. Nilsson, E. A. Pettersson, I. Söderbäcks Eftr (Herman Söderbäck)
Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri later Plåtslageribolaget (C. O. Belfrage)

I huvudsak var modellerna i Eskilstuna:

1 Vanlig fyrkantig låda i trä med skål av järn eller mässing och vev i metall.

2 Vanlig furkantig låda av plåt med botten och lock i trä med skål av plåt
eller mässing.

3 Vanlig fyrkantig låda, botten och lock av plåt med skål av mässing eller
plåt.

4 Kvarn på "höjden" med vev på sidan och sidor av trä, med botten av trä
eller
plåt.1907-23 Carl Albert Nilsson, Eskilstuna

C. Alb. Nilsson var pappa till C.A.M Nilsson och hade verksamhet i Eskilstuna i
varje fall från 1890 (smedja och gelbgjuteri). Vi vet inte vad företaget hade för
namn från början. Sonen gick in i företaget 1902. 1921 har man ändrat företagets
namn till C. Alb. Nilsson. Kaffekvarnstillverkningen finns säkert noterad från 1907.
Det är alltså sonen (C. Ax. M.) som har kaffekvarnstillverkning under olika namn,
även bara C. A. Nilsson, Vi vet att C A M Nilsson fick patent på "Snabbmalaren" 1923
och alla kvarnar senare har en sådan metallskylt eller klisteretikett. Men de har
också en annan enklare vev, se bilden här under på två vevar, den äldre veven och
sedan en vev vi hittar på kvarnar där texten "Patent Snabbmalaren", finns med.

   En kvarn i ek, tillverkad av Carl Albert Nilsson. Lådan är 12,5 cm bred. Vi kan se att på metalskylten att det står det
C. Alb. Nilsson, Bästa kvalité och Eskilstuna. Ungefär 1925 började C Alb Nilsson använda den högra veven.

    
Detta är en välgjord kvarn i betslackerat björkträ, med en skål i patinerad mässing. "kaffelådan" har stålfjäder
som tyska kvarnar, kanske från 1945, dvs. mot slutet av den tidens tillverkning i Eskilstuna.


                
Här en mycket skadad kvarn, som någon gång blivit ommålad av ägaren.     Sonen C.A.M. Nilsson tog ett patent på
När jag tog bort fabriksskylten kan vi se vilken färg lådan en gång har       en metallblad som "föste" ner bönorna.
haft, imiterat trä. Kvarnen skall få en ny botten och målas om.


 

1915-23 E.A. Pettersson, Eskilstuna [ 1 ex]

1896 heter företaget A. Pettersson (Anna inom parantes). E. A., står som firmatecknare/prokurist.
Grundl. 1882. Men vet inte om det är samma firma eftersom det finns en E. A. Pettersson som
tillverkare av plåtsmide med eget namn redan 1891.
E.A. finns med i kalendrarna t.o.m. 1923. 1930 finns han inte med i telefonkatalogen.
Tillverkningen 1896 är kaffekannor, kaffebrännare, sopskyfflar, en mindre firma med 10 arbetare.

    

 

 

1921-45 Eskilstuna Stålindustri, Eskilstuna

Ström, Jernström och Ericsson(Eriksson)
1913 tillverkade man kaffekvarnar och kakelugnssmide. Grundades år 1913 av L Alfred Ström
och V L Jernström på Nygatan 20. Hette först L A Ström & Co, bytte 1921 namn till Jernström
& Ericsson, då Ström slutat och E. Ericsson kom in i företaget. 1921 hade man också flyttat
till Sommarrogatan 3. 1923 har företaget bytt namn till Eskilstuna Stålindustri.
Det kan ha funnits kaffekvarnar med endast märkningen "V L Jernström".

 

  

Innan företagets namn var "Eskilstuna Stålindustris", var namnet "Jernström och Ericsson, Metallvarufabrik".

 

   

En ovanlig kvarn med utanpåliggande kvarndel i gjutjärn och vi kan jämföra med en kvarn från
Brevens bruk, 1901. se länk


   
Kanske den vanligaste loppiskaffekvarnen...     ...som behöver en stadgande hylsa för vevaxeln

   
...tillsammans med den samma, men med mellangrön färg. Kvarndelarna är mycket slitna.

 Den näst vanligaste i furuträ, fanns i flera storlekar, men annars lika.

                
Här en billighetsversion, med målad plåtlåda träimiterad, med enkel "tratt" i bleckplåt. 

       

En senare färgsättning med blå dekoration. En renoverad och ommålad kvarn med egen färgsättning.
A later color with blue, 1944 and a renovated and my own color   

 

Tix Favorit, tillverkad av I. Söderbäcks Eftr (Herman Söderbäck), Eskilstuna
(Tix-kvarnarna, något annorlunda, tillverkades av flera andra företag)

  

 

  

  Kaffekvarnarna Tix tillverkades i stort antal av flera tillverkar, men Tix Favorit endast av
Herman Söderbäck. Han tillverkade även en väggkvarn Tix Favorit, nedan.

 

En väggkvarn kanske tillverkad av Herman Söderbäck i Eskilstuna märkt H S.


               

 

 Kvarnen Tuna har ett visst utseende gemensamt med
 Tix-kvarnarna med inuti finns gjutna kvarndelar. Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri
som startade 1909 men som bytte namn till Plåtslageribolaget omkrin 1915

  

  

 


Kvarnen "Juffe" (kaffe på förbrytarspråk)

   

Detta är förmodligen en svensk kvarn, kanske från 50-60-talet. Kvarndelen och särskilt kvarnkärnan är mycket
lik de från Eskilstuna. På klisteretiketten står namnet "Juffe", som är "kaffeslang", "hantverksspråk"
men franför allt beskrivs ordet, som hämtat från "förbrytarspråk eller från "resandespråket".
Vi vet inte var i Sverige den är tillverkad och den finns i både blått och grönt.

 

Modernare kvarn, såldes på NK eller på Åhléns i Stockholm, enligt minneshågkomster [9 ex]
omkring 1960 och lite senare.

Kvarndelarna kan komma från Tyskland och monterats i Sverige, kanske.

  

   

   
Den verkar ha en tysk kvarnkärna och märkligt nog kan den se olika ut i olika kvarnar. Vi ser att storleken
kan variera också.
Maybe a german grinderring and grinderkern