Jag vill visa en speciell kvarn, som återfanns i en lada.

Här är historien berättad av Christina Alm:

-"Kansgården Nedre Gärdsjö Rättvik Kansgården ägdes av Maria Kristina Gudmunds
född 6 september 1920 och hennes man Erik Wikström född 1918 och var fritidbostad.

Hon kallades enligt min mor Inga-Britt Alm för Kans Mia men även Maja eller Maj
Maria Kristina Gudmunds föräldrar hette Gudmunds Erik Hansson, född 13 november
1895, och Kerstin född Andersdotter 30 juli 1898. Det bodde på Gudmundsgården i
samma by. Gudmunds Erik var jordbrukare. De fick också en son Hans född 3 februari
1918. Kerstin Andersdotter kom från Kansgården. Hade 2 syskon Anders och Anna.
Anna gifte sig till en annan gård och Anders var hemma och blev aldrig gift vad vi vet.
Kerstins föräldrar hette Kans Anders Hansson född 1860 och Kerstin Andersdotter
född 1864 död 1900 Det var lite vad jag vet
".
Christina Alm

 

  

Kansgården innan branden och Hans och Erik.

Kansgården på 50-talet och numera