Här en udda kvarn. En kombinerad kvarn både i tid och teknik.

Vi ser att underdelen är en Eskilstuna Stålindustri eller kanske en något
äldre kvarn från den tiden när företaget bar namnet Jernström och Ericsson.
Men troligtvis från tiden 1920.

Överdelen är en kvarn från 1800-talet eller från just vid sekelskiftet.

Jag tycker det är intressant hur man gjort en kaffekvarn funktionsduglig
efter att den kanske varit trasig.