En mysteriekvarn och funderingar runt den.

Den såldes under 60-talet på NK i Stockholm. Jag har inte kunnat finna
vem som har tillverkat den. Den massiva "lådan" är av bokträ. Förmodli-
gen är kvarnverket tillverkat i Tyskland av en tillverkare, som kanske inte
gjorde så många andra kaffekvarnar?

Men vad är "mysteriet"?
A/ I Sverige tillverkades inte kvarnar i bokträ endast i Tyskland, Frankrike och Italien.
B/ Kvarnverket är avancerat och "ser" så tyskt ut, men med mycket finare räfflor.
C/ Kvarnarna finns ej hos tyska samlare utan vi hittar dem endast runt Stockholm.
D/ Metallocket med sin öppning är samma, som den svenska "Juffekvarnens".

En hypotes kan vara att kvarnen tillverkades på beställning av en svensk säljare i
Stockholm, kanske Nordiska Kompaniet. Kanske av en tekniskt avancerad tillverkare
i norra Tyskland, långt från kaffekvarnstillverkarna runt Wupertahl med sin tillverkning
från sekelskiftet..


Nu under Coronapandemin när jag sitter hemma har jag fördrivit tiden med att
"förvandla" en mycket skadad kvarn, en av mina kvarnar av den här modellen.
Jag tyckte det skulle vara roligt att göra en rund kvarn från en kantigt formad
och med en ny längre vev med en ny vevknopp.

 

En ursprunglig modell bredvid en svenska Juffe.

  

Kvarnen efter att jag slipat den rund.

  

Jag tillverkade en betydligt längre vev för att få större kraft vid malningen.

  

Kvarnkärnan är märklig och jag har inte funnit någon liknande bland tyska kvarnar från 60-talet
med ett undantag och den från en Zassenhauskvarn, som tillverkades från 30-talet fram tills idag
Mitt eexemplar tillverkades omkring 1955-1960. Den kvarnen, omtalas fortfarande på Internet,
som en kvarn, som kan mala till arabiskt kaffe och den har en mycket finräfflad kvarnkärna..
...och nu det märkliga, lika finräfflad som "Mysteriekvarnen", till vänster, Zassehaus till höger.

  

Så, den som nu tillverkade kvarndelarna till "Mysteriekvarnen" har således någon gång på
60-talet kanske med Zassenhaus "Arabiska kvarn", som mall, tillverkat en kvarn med lika
finmalande kvarndelar. Detta kan vara märkligt kanske. Men, och detta är min tanke, att
om en tillverkare i norra Tyskland, som inte tidigare hade tillverkat kaffekvarnar så skulle
inte den tillverkaren behöva blicka tillbaks på sina tidigare, egna och kanske grövre
kvarndelar.
Kanske visste inte den här karntillverkaren att Zassenhaus tillverkade en kvarn, som
också kunde mala till nästan arabiskt kaffe?


Vi jämför kvarnkärnor från 60-talet(överrullningsbild)1 Mysteriekvarnen här ovan .
2 Peugeot Ex Serien Frankrike
3 Trösser med fina räflor för "mokkamahlung" Tyskland
4 Zassenhaus, ej mocka, Tyskland
5 Klingentahl, ganska fina räfflor, Östtyskland
6 Tre Spade Italien

Vi ser att mysteriekvarnan har de finaste "räfflorna" för finmalning.
Ja, finare än till espresso kanske, nästan till arabiskt kaffe.

Vi ser också att tyska och italienska kvarnar har kvar ungefär samma form
på sina kvarnkärnor också fram till 60-talet, men Peugeot har en "plattare"
och "bredare", samt med även större diameter på sin Ex-modell.

Extra åtgärd, jag har monterat en justeringsskruv för att möjliggöra "centrering" av kvarnkärnan.

 

Provmalning
Jag har nämnt här att kvarnverket har mycket finare räfflor, som skulle
ge mycket finmalet kaffe. Ja, och detta antagande stämmer nu efter att jag
har provmalt den efter att jag har "behandlat" och förvandlat till en rund kvarn.

När jag ställer justeringen på finaste malning fär jag en grovlek nästan som
arabiskt kaffe, ungefär som med den "arabiska" Zassehauskvarnen.

Zassenhaus var inte ensam om att tillverka "arabiska" mässingskvarnar på 30-
till 50-talet.