Kvarnar från 1800-talet

 

Om vi jämför handsmidda kvarnar från 1800-talet ser vi stora likheter
till och med med kvarnar från det Osmanska riket.

Till vänster en kvarn från det Osmanska riket avsedd för att mala till
mycket finmalet arabiskt kaffe. Till höger en svensk kvarn för kokmalet.

1830-70 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna,
med "driven" mässinsskål och kanske en kopia av en kvarn från Tyskland,
signerad A. Luhdorff. Kvarnen har "öron" för att att användas i knät.

     

   

   

Den som tillverkat "lådan" har inte först använt spikar utan bara träpluggar, kanske. Lådan kan
ha
betsats och lackerats. Någon gång efteråt har man förstärkt lådan med smidda spikar och kvar
finns hålen för träpluggen. Vi ser en viss likhet med kvarndelarna, kvarnkärnan och -ringen med
samtida kvarnar från Eskilstuna vid tiden 1900..1850 - 1900 Ovanligt liten av okänd tillverkare.
En liten kvarn med en "driven" mässingskål och hopfogad med träpluggar och spikar.
Den är liten, jämför storleken med en vanlig storlek eskilstunakvarn.

  

  

Efter "renovering", en ny vevknopp, kaffelådsknopp och en "botten" av mässing i skålen.:

  

 

  

1830-talet kanske, okänd tillverkare.
Obetsad och inte lackerad. Kan vara tillverkad av någon smed eller vid ett
järnbruk i Värmland. Vi kan jämföra med en "rundkvarn" i samma storlek,
från kanske Ångermanland, Hälsingland eller Dalarna.

  

    

    

 

1850 - 1880 okänd tillverkare
En "spikad" lådkvarn med smidda kvarndelar och med en trådrulle som vevknopp.

  

     Skålar från Gense
Vi kan kanske notera att omkring år 1880 tillverkade
fabrikören Gustav Eriksson, NySilverfabrik Eskilstuna
,
"skålar" till kaffekvarnar av bl. a. mässing.
Kan det då
vara så att de 1800-talskvarnar vi
hittar med liknande
mässingsskålar, faktiskt har dem från Gustav Eriksson
och
är tillverkade omkring 1880 eller efter?


1850-90 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna

        

       
Saknas trämellanlägg mot locket.

 

 

 

En mindre kvarn med maskintillverkad mässingsskål kanske från 1880-talet? 13,5 cm bred.
 

1860 - 1900 Inte identifierad stämpel.
En smidd kvarn från kanske 1880, med stämpel på veven.

    

   

 

 

1880 - 1910 okänd tillverkare.
En välgjord lådkvarn, kanske från sekelskiftet med lackerad trälåda. Justerad 23 mars 1906.

  

 

De här lådkvarnarna finns med två tekniska lösningar.
En består av att kvarnmekanismen hålls fast med "mellanlägg" under locket och
den andra innebär att kvarndelarna skruvas fast från ovansidan i ett extra par skruvhål.

   

 

 

1880 - 1900
En rund kaffekvarn från något järnbruk eller järnmaufaktur i Sverige.
Den är tillverkad där man hade ett "valsverk" och "falsverktyg". Kanske någon gång 1850 - 1890?
Valsning av plåt med en mer ekonomiskt metod startade runt 1845-50
.

     

 

En annan muggkvar med mer smidd plåt, kanske äldre?