"Skansenglas" eller krackelerat från Trelleborg, Danvikshyttan, Reimersholme eller Åfors,
Stockholms Glasbruk, Johansfors glasbruk, Reijmyre och Laxå Glashytta som gör eller har
gjort krackelerar glas. Jo, förståss, så gjorde på Stockholms glasbruk också flera okrackelerade glas.

Jag vill poängtera att det svåraste har varit att få färgen något så när lika och olika för bilderna.
Färgen har varierat så mycket från olika fotograferingstillfällen.

I dagligt tal kallar man nästan alla krackelerade glas, vaser mm, för "Skansenglas", fastän
man kanske ej vet var de egentligen är gjorda. Många gånger kan man tro att det inte är ett
"Skansenglas" men är det ändå, då det kanske har "fel" färg (på glasmassan).
Men som Karin Hammar skrev:

-"Vi hade uppehåll från slutet av 80-talet men har tagit upp en del produktion igen men det blir aldrig
exakt samma färg som tidigare. I dag slår den lite mer mot det gul/gröna.
"


...efter en period med det "gräsgröna glaset har Skansens Glasbruk åter en ganska blågrön glasmassa...

Så detta innebär att man/jag har t ex Skansenglas i olika färger. Dels den gamla blå-gröna som går åt
mer blått och dels den "varm-/gräsgröna. Jag visar flera exempel på just detta. Jag har doch ej haft
möjlighet att jämföra färgen på glasmassan med glas från Trelleborg. I Skåne är Trelleborgsglas vanliga
men i Stockholm kan man finna fler glas från Skansen och Danvikshyttan.

Vi vet att Danvikshyttans glas är(?) mer blågröna än Skansenglasen.
Puntmärken finns ofta, men kan vara borta på endel glas t ex på dessa snappsglas nedan.
(För enklhetens skull använder jag namnet "Skansenglas" för glas från Stockholms Glasbruk, Skansen.


"Skrängt" glas eller krackelerat glas. I USA tillverkades krackelerat glas av Blenko och Pilgrim t ex.

Tankar kring krackelerat glas, klicka här

Skulle jag beskriva färgen på glasen så är fallande skala: Okänt glas I, Danvikshyttan blåare blågrön,
Skansen, Johansfors, Åfors, Okänt glas II, Trelleborg och Reimersholme milda färgton

 

Men jag vill först presentera ett nygjort glas, en sockerskål tillverkad i glashyttan i Sickla, Stockholm
av Joakim Hassila, som tillverkade ett när jag var på besök, som exempel på hur man gör krackelerat
glas, 12/7 2015. Nedan....

 

Men nu äldre, krackelerade glas, som är, liknar eller påminner om Skansenglas:

 


Snapsglas av en smal, yngre(?) modell, kanske från 70-80-talet. Olika färger. Skansen

  
Glas från Danvikshyttan(?) och ett okänt II, att döma av färgen,  det okända är väldigt likt denna desertskål till färgen.

   
Två olika glasmassor i lite rundare och vidare sejdlar från Skansen. 10,5 cm höga. Till vänster blågrön, före
80-talet. Till höger, 80-talets gräsgröna glasmassa.

     
Snapsglas från Danvikshyttan, mycket likt en vers. av Skansens               Ett litet, litet snapsglas
snapsglas, som jag tyvärr ej har och här en "kopia"(?) av Skansen-         från Laxå Glashytta(klicka)
glas med ett skepp.(vi noterar, här åter ett danskt skepp, se nedan)

 

Glas från Skansen kan vara krackelerade eller ej...


Snapsglas för att hänga på en flaska, ett krackelerat och ett ej...

  
Samma sejdel från Skansen kan finnas i krackelerat och okrackelerat utförande.Båda har ett "hack" vid nedre delen
av "handtaget"....se pilen. (Ture Berglund)

  
Kanske ett Skansenglas och ett "roligt" Skansenglas        En liten glöggmugg från Åfors. Åfors har också gjort
                                                                                krackelerat glas....                   

  
En vas, som jag tror är från Danmark. Jag minns att jag        Små flaskor från Skansen
som barn sett flera sådana souvenirglas, vid mitt första
"turistbesök" (1949)i Köpenhamn.

  
Tre små vaser Karin Hammar och Ture Berglund, Skansen                                       Ännu en liten vas i mörkplått glas
                                                                                                                          Ture Berglund.

       
 Skålar från Danvikshyttan(enl. Karin Hammar) Mycket lika Skansens.    En sejdel från Danvikshyttan, notera att  
 
De är gjorda för att "staplas" i varandra, då de är i olika storlekar,       handtaget fästs nere vid botten(se pilen)
 från en större till en betydligt mindre.                                                                                                  
 

   
Flaskor, den första är kanske från Skansen men    Skansenflaska med blå etikett, Ture Berglund
kan om jag kan förstå färgen(mer blågrön?)
vara från
Danvikshyttan.


Små likörglas. Liknande fanns i mitt föräldrahem på 40-50-talet

    
Bubbelglas, tidig vas, samtida med                Stort "grogglas"...större än vasen till vänster,
krackelerat glasfrån Skansen 30-40-50-talet         Skansen, från mitt föräldrahem


Små mini snapsglas(se etikett) och liten flaska, Ture Berglund, Skansen

       
Okänt I, kopia av skansenglas?            Okänt I. Kan det vara ett hittills "okänt" glasbruk
Välgjort, men med mer blå-blågrön        har gjort dessa? Jag kan nämna att jag även sett
glasmassa,  med puntmärke.
 Från          "buckliga grogglas" liknande Skansens  se ovan.
Indiska?
                                             Ja, kraftigt blå-blågrönt. Mer blått än Danvikshyttan.
                                                                    

        
Litet annorlunda snapsglas,        Punchbägare från Danvikshyttan(?)            En från Reimersholme(?)
Skansen                                   Mer blågrönt glas än Skansen (3,5 cm)       Mycket milt mer gräsgrönt glas(3,3 cm)
                                              Båda dessa kommer från samma hem i Stockholm. Har man kompleterat med liknande?

 

  
Dubbelflaska från Trelleborg, särdeles "gräsgrönt" glas.        Litet likörglas från kanske Rejmersholme eller
Dock lite mildare ton än Skansens "ill-gröngula"...               Åfors, då glasets färg mest liknar ett annat
                                                                                    Åforsglas, lite grönare än Skansen, men en mild
                                                                                    grönblå färg.


    
   Ett orginellt snapsglas från Skansen och en punchbägare(?) från Skansen(6,5 cm).

        
  Kanske Reimersholmes glasbruk, då det "känns"         Sejdel från Johansfors, kanske mycket ovanlig, men glas-
  äldre än glas från Åfors. Men ej Skansen, Danviks-      ets färg är nästan identiskt med Skansens. Sejdeln är
  hyttan eller Trelleborg. Färgen är mycket lik de två      mycket vidare vid botten. En form mer av "trästånka"
 
"okända" glasen här ovan.                                        av glas.

     
   Liten flaska med kork, Skansen ofärgat        Liknande flaska men Ture Berglund
  glas, Karin Hammar
   


  
       
Förmodligen en skål från Skansen 80-talet i en mer gräsgrön färg                               Modernare  snapsglas Ture Berglund
                                                                                                                  (blå etikett   Okrackelerat glas).         

 

  
Litet rundare snapsglas Skansen      Liten rund flaska, ofärgat glas M och G Hammar

             
Högre och smalare sejdel, 80-talet, gräsgrön           Sejdel på fot, kanske från Skansen eller Johansfors.  
glasmassa 11 cm hög. Mindre storlek
                                   Mindre storlek               


  
En mycket ovanlig vas från Pukeberg i krackelerat glas. Glasmassan      Kanske ett Skansen snapsglas
är lite ljusare än Skansen, men nästan samma färg som skansen          "gräsgrön" färg från 80-talet
och Johansfors

         

En äldre liten flaska, en jungfru("jumfru")     En "dubbelflaska" från Danvikshyttan. Notera den
från Skansen, med en 5-öring i korken.         tydligt blåare färgen på glasmassan.

 

     

Litet bordsglas från Skansen                              Vas från Pukeberg

 

   

Mindre sejdel kanske från Danvikshyttan                  och en vas eller driksglas i "snapsglasform" från Skansen, 15 cm

 Snapsglas från Danvikshyttan(Se ovan också) och det jag
trodde var det jag saknade från mitt föräldra hem, ja från Skansen.
Men det är inte det. Detta glas(till höger) är det glas som
fortfarande säljs men det har större forskiva, än de äldre.

 

   

   En karaff från kanske Skansen