Kanske gör eller har Laxå Glashytta gjort krackelerat glas, förut eller senare?
  Det enda jag funnit hittills är en flaska och ett snappsglas utan fot...på Internet,
  förutom mitt minisnappsglas med etikett. Här visar jag den mindre flaskan från
  Internet

              

    Mitt lilla minisnappsglas är ej så välgjort och kanten är ganske vass(kantig)