När jag funderar på krackelerat glas och "Skansenglas", minns jag i min barndom att mina föräldrar
hade ett antal "Skansenglas". En dubbelflaska, små likörglas, snapsglas, desertskålar, sejdlar och
grogglas(stora som små vaser)

Mina föräldrar hade också möblerat vardagsrummet i gammal nordisk stil, en tunnstol, ett tungt
matbord, en långbänk och ryggstolar, en byrå och ett skåp/byrå med hyllöverdel.

Jag satte, som barn samman att den gamla nordiska stilen gick igen i "Skansenglasen" och då
sejdlarna mest.

Finns det ett samband? Kan det ha varit så att på 40-talet kunde man sammanlänka de krackelerader
glasen med något gammalt och nordiskt? Stockholms Glasbruket, Skansen, Nordiska Muséet, osv.
Jag vet inte...

Reijmyre glasbruk har gjort, i alla fallnågon gång krackelerat glas med en etikett, som denna

         

Textens typsnitt kan vara inspirerad av gammal nordisk runskrift...

Självklart har flera glasbruk än Trelleborg, Rejmersholme, Danvikshyttan, Åfors, Stockholms Glasbruk, Skansen,
tillverkat föremål,glasservicer, bruksglas och konstglas mm, i krackelerat glas.

Vad jag undrar över är den danska glasvasen och om det har funnits mer exempel från Danmark.