Vårt kulturarv och i synnerhet våra gamla kaffekvarnar.

Vi kan hålla roliga och inspirerande föreläsningar om kaffekvarnens
historia i Sverige.

Nu under "pandemin" får vi inte vara för många och sitta för tätt i
föreläsningssalen, men det är dock möjligt att genomföra.

Föreläsningen kan handla om:

1 Historien, verkstäderna och platserna

2 Tekniken och smidet i Sverige och i andra länder.

3 Hur vi vårdar våra "gamla kvarnar"

4 Varför vi skall mala (och kanske rosta) våra kaffebönor.

5 Att samla på kaffekvarnar.

Skicka mail staffankvist@yahoo.se

 

  

En "kombinerad kvarn" både i tid och teknik.