Vi har talat om kaffekvarnarnas vevar nu i forumet, "Precis en sån"
(Magdi Leyrer juli 2020)

De flesta vevar från Eskilstunakvarnarna är maskinsmidda i form
eller i "verktyg", men sällan är de av gjutjärn.

Vi kan i princip säga att:

1 Alla gjutjärnskvarnar från 1800 och fram till 1950 har vevar i gjutjärn
   

2 Alla modeller av Tix, Tix Favorit, Bönan och Tuna samt senare Eskil och
norska Knas, har vevar av gjutjärn. (Det kan finnas några tidiga Tixkvarnar
kort tid efter patent
ansökan 1907, med platta vevar).

 

Gjutjärnskvarn från Eskilstuna Stålindustri, med gjuten vev, efter 1924.

 

Gjutjärnskvarnen Bönan. 

Tixkvarn, som tillverkades kanske redan av av Ström & Co, senare av
Jernström & Ericsson, kanske från 1907 och senare som här, av
samma företag med annat nämn, Eskilstuna Stålindustri. Det kan
nämnas att båda typer av vevar förekommer på dessa senare kvarnar,
se nedan om vevar.( Det tillverkades en Tixkvarn utan "tratt" men med
ett
"rundat lock" på gångjärn, med platt knopp, i denna verkstad).

 

Kvarnen Tix,Den här kvarnen tillverkades av 2 verkstäder, Carl Ramstedt
& Co. och Bleck- och Plåtslageribolaget (AB) med samma
adress, Kriebensgata 15 i Eskilstuna.

 

Kvarnen Tuna
Tillverakades av Plåtslageribolaget Eskilstuna(se ovan) 1915Tix Favorit
Tillverkades av Herman Söderbäck

 

För Eskilstunakvarnar tillverkades två typer av gjutjärnsvevar, en
smalare med en "ås" längs veven och en grövre och något längre
med fördjupning, en "skåra" längs veven.

Tix Favorit och Ström & Co/Jernström & Ericsson har ofta den första
typen men Plåtslageribolaget, Carl Ramstedt, Eskilstuna Stålindustri
och Bönan har den senare typen.

 

Kvarnen Tuna har den senare modellen med en låsskruv.


Tixvevarna eller Tunavevarna var egentligen inte avsedda att
sätta låsskruvar i...
 

De här tre kvarnarna är tillverkade av Carl Ramstedt o Co
Kanske omkring 1906 till 1914. De är mycket ovanliga.

De kvarnarna är av olika modeller med samma vev och teknik.

 


En äldre kaffekvarn med namnet Tuna 1906

 

Vi ser på vevarna:

Ja, de är gjutjärnsvevar och vi ser några likheter med vevarna
från Eskilstuna, men den här veven är avsedd för en skruv för
justeringen av malningsgraden.