Intervju med Staffan Kvist 2/4 2019 av Magdolna Leyrer

Magdola Leyrer har studerat folkliv och folkkonst.
Här intervjuar hon Staffan Kvist om hans arbete
med kaffekvarnar.

 

M. varför valde du just kaffekvarnar?

S. Det började med en grekisk/arabisk kaffekvarn i mässing,
som jag fick med mig hem från Grekland. Jag skruvade isär
den och såg att det var genuint gammalt hantverk. Jag ville
senare för några år sedan, jämföra den med äldre svenska
kaffekvarnar. Jag såg att smidesarbetat var nästan det samma.

M. Var hittar du kaffekvarnarna du undersöker och skriver om?

S. Jag bestämde mig för att endast leta efter kaffekvarnar i
loppisaffärer och på loppisar, för att kunna jämföra varifrån
i Sverige de kommer och kanske hur kvarnägaren
har kommit
över den och vilka minnen de bär med sig.

M. Är det bara svenska kvarnar eller från andra länder också?

S. Jag hittar kaffekvarnar från många olika länder, T ex från
Armenien, Marocco, Italien, Holland, Tyskland och Frankrike
men ofta från Sverige. Jag tycker det är intressant hur de har
kommit till Sverige. Jag har förstått att nu under en period
av 10 år har många polska kvarnar kommit hit, med arbets-
kraftsinvandringen, kanske.

M. När det gäller svenska kvarnar, hur kan du sortera dem
eller ordna dem i tidsperioder?

S. Vi kan dela upp dem i kvarnar, innan 1900 och efter. Innan
1900 kan de vara tillverkade på många bruksorter runt om i
Sverige, men efter 1900 ser vi kaffekvarnstillverkning nästan
uteslutande i Eskilstuna med ett undantag, Husqvarna.

M. Kvarnar innan 1900, vet vi något om dem?

S. De kvarnarna finns det så lite skrivet om, men vi vet att
det fanns kvarntillverkning redan run 1750, vid några namngivna
bruk. Tillverkningen under 1800-talet kan vi se exempel på
men texter finns nästan enbart hos Hembygdsföreningar och
Bruksmueer på många orter.

M. Jag förstår att det skulle vara svårt att samla matrial om
dessa kvarnar före 1900, men hur är det med kvarnarna efter?

S. Ja, att hämta information om kaffekvarnar från svenska
bruk skulle kräva mycket arbete. Däremot att leta matrial över
kvarnar efter 1900, då vi räknar att de endast tillverkades i
Eskilstuna
är förmodligen lättare bara vi är ihärdiga och sorte-
rar dokument i Museet i Eskilstuna.

M. När upphörde kaffekvarnstillverkningen i Eskilstuna?

S. Jag räknar med att runt 1945 skedde en stor förändring.
Efter kriget kunde tyska kvarnar imorteras och de kunde mala
för mocka och till bryggning och efter att Melittabryggning blev
efterfrågat kunde inte svensktillverkade kvarnar konkurera.
Så efter 1950 tror jag inte att det finns någon egentlig tillverk-
ning kvar förutom några undantag.

M. Tack för samtalet.