Jag tror det är viktigt att vi berättar att de tidiga kaffekvarnarna,
som tillverkades med hjälp av maskiner, så var kvarnlådan, botten
och locket av plåt eller av pressad plåt, även i Sverige.

Fram till några år efter 1900 så var plåtkvarnar vanligare, men
senare tillverkades lådorna av trä.

Vi kan jämföra med franska kvarnar från Peugeot, både runda och
fyrkantiga, samt med tyska kvarnar från KYM, Kissing & Möllman.

Vi kan se att t ex C. Alb. Nilsson i Eskilstuna först startade med
kvarnar med lådor av pressad plåt och plåt.