Carl Ramstedt & Co samt ...Eftr ...kaffekvarnar

För mig blev Ramstedt först bekant för sina Tix-kvarnar och att hans verkstadsadress
var den samma som en annan Tixkvarnverkstad, Kriebsensgatan 15, Eskilstuna.

Nu 2021 har vi hittat patentet till en av hans tidigare kvarnar och det visar sig att verstaden
även tillverkade andra kvarnar också.
Hans verkstad startade 1907 på Kriebsensgatan 15.

Kaffekvarnen Tuna, finns i Gbg´s Museums samlingar

    Patent från 1906

   
Bilder patent från H-.W Precis en sån 2021  

Vi ser att vevarna skiljer sig helt från andra kaffekvarnsvevar från Eskilstuna.

 

 

Kaffekvarnen Tix

     Patent 1907

  

 

Person och adresskatalog från 1913

  

  
Bild från Anna-Carin Precis en sån 2021