Kvarnar från 1800-talet.

Under 1800-talet tillverkades kaffekvarnarnas kvarndelar vid "smidesbruk"
och i kanske lokala smedjor.

De smiddes samman, vev, kvarnringen och kvarnkärnan och beslagen, som fäste
delarna vid en trälåda. Lådan tillverkades ofta av någon "lokal snickare".

Under 1800-talet och början av 1900-talet tillverkades flera kaffekvarnar vid
gjuterier, som t ex.
Brevens bruk och Klavreström bruk.

Husqvarnas verkstäder tillverkade även kaffe- och hushållskvarnar i gjutjärn
från 1874, fram till 50-talet, men vid och efter 1900(!) tillverkades också kanske
den större delen av svenska kaffekvarnar i Eskilstuna.

Efter 1945 minskade tillverkningen i Eskilstuna. Kanske berodde
det på att flertalat kvarnar här endast kunde mala till kokkaffe,
såvida de ej är mycket slitna.

 

Om vi jämför handsmidda kvarnar från 1800-talet ser vi stora likheter
till och med med kvarnar från det Osmanska riket.

Till vänster en kvarn från det Osmanska riket avsedd för att mala till
mycket finmalet arabiskt kaffe. Till höger en svensk kvarn för kokmalet.

1850-70 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna,
med "driven" mässinsskål och kanske en kopia av en kvarn från Tyskland,
signerad A. Luhdorff. Kvarnen har "öron" för att att användas i knät.

     

   


      

Den som tillverkat "lådan" har inte först använt spikar utan bara träpluggar, kanske. Lådan kan
ha
betsats och lackerats. Någon gång efteråt har man förstärkt lådan med smidda spikar och kvar
finns hålen för träpluggen. Vi ser en viss likhet med kvarndelarna, kvarnkärnan och -ringen med
samtida kvarnar från Eskilstuna vid tiden 1900..1850 - 1900 Ovanligt liten av okänd tillverkare.
En liten kvarn med en "driven" mässingsskål och hopfogad med träpluggar och spikar.
Den är liten, jämför storleken med en vanlig storlek eskilstunakvarn.

  


  
Till vänster på bilden, en kvarnkärna från en Eskilstunakvarn 1920 till höger den lilla 1800-talskvarnens,

Efter "renovering", en ny vevknopp, kaffelådsknopp och en "botten" av mässing i skålen.:

  

 

  

1850-talet kanske, okänd tillverkare.
Obetsad och inte lackerad. Kan vara tillverkad av någon smed eller vid ett
järnbruk i Värmland. Vi kan jämföra med en "rundkvarn" i samma storlek,
från kanske Ångermanland, Hälsingland eller Dalarna.

  

    

    

 

1850 - 1880 okänd tillverkare
En "spikad" lådkvarn med smidda kvarndelar och med en trådrulle som vevknopp.

  

     Mässingsskålar, kanske från Gense?
Vi kan kanske notera att omkring år 1880 tillverkade
fabrikören Gustav Eriksson, NySilverfabrik Eskilstuna
,
"skålar" till kaffekvarnar av bl. a. mässing.
Kan det då
vara så att de 1800-talskvarnar vi
hittar med liknande
mässingsskålar, faktiskt har dem från Gustav Eriksson
och
är tillverkade omkring 1880 eller efter?
(Men förmodligen fanns också tidigare verkstäder som
kunde maskintillverka mässingsskålar?
)

 

1860 kanske Mindre kvarn i ekträ.
Lådans bredd ca. 13 cm.

 
1850-90 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna

        

       
Saknas trämellanlägg mot locket.

 

1860 - 1900 Inte identifierad stämpel.
En smidd kvarn från kanske 1880, med stämpel på veven.

   

   

   

 

 

1880 - 1904 okänd tillverkare.
En välgjord lådkvarn, kanske från sekelskiftet med lackerad trälåda. Justerad 23 mars 1906.

  

     

 

 

De här lådkvarnarna finns med två tekniska lösningar.
En består av att kvarnmekanismen hålls fast med "mellanlägg" under locket och

   

den andra innebär att kvarndelarna skruvas fast från ovansidan i ett extra par skruvhål.

 

 

1880 - 1900
En rund kaffekvarn från något järnbruk eller järnmanufaktur i Sverige.
Den är tillverkad där man hade ett "valsverk" och "falsverktyg". Kanske någon gång 1850 - 1900?
Valsning av plåt med en mer ekonomiskt metod startade runt 1845-60
.

     

 


Saknas en justeringsskruv.

En annan muggkvar med mer smidd plåt, kanske äldre?

 

En länk till en sida jag jobbar på