Kaffekvarnar från SWM i Klingenthal i sydöstra Tyskland,
alldeles vid gränsen till Tjeckien där systerstaden Graslitz
- Kraslice ligger. Tillverkning omkring 1950 till 1990, då
DDR upphörde. !970 skedde en sammanslagning av flera
fabriker och dessa kvarnar är förmodligen från den tiden.

Vi måste berätta att de senare kvarnarna från SWM är så
annorlunda än kvarnar från Västtyskland då de har så
annorlunda kvarnverk. Kvarnarna maler inte så effektivt,
(dåligt),men i gengälld kan de mala både till arabiskt kaffe, brygg
och till kokmalet. Önskar vi en sådan kvarn kan vi vänta oss
dubbla antalet "vevsvängar" eller många fler!

  

   

  

 

  

En yngre kvarn