Om kvarnkärnor och kvarnringar

 


I Eskilstuna kan vi se att de utvecklade två olika typer av "kvarnringar",
men "kvarnkärnorna" förblev de samma. Kvarnringarna kunde ha "raka",
v-formade räfflor, som hos Eskilstuna Ståindustri eller så småningom
"delade" och snedställd räfflor, som hos C A M Nilsson.
Omkring 1920, tog
man kanske intryck från tyska kaffekvarnar och delade
upp kvarnringens räfflor
i "2 avdelningar", en för grovmalning, krossning av
bönorna och en för
finmalning. C.A.M. Nilsson och H. Söderbäck, provade
med de "nyare" kvarnringarna, men Eskilstuna Stålindustri hela tiden behöll
de "raka" och v-formade.

Både kvarnkärna och kvarnring är gjutna av mycket hårt "gjutstål"

Webbsida med kvarndelar

  
Kvarndelar från Eskilstuna Stålindustri.                          Kvarndelar från C. A. M. Nilsson modernare 6 "vingar"

Kvarnar från Eskilstuna maler i princip endast till kokning, dvs. till grövre, men när kvarnkärnans
fina räfflor slits kan malningen närma sig bryggmalet kaffe.