Svenska kaffekvarnar från tiden 1850 till 1960(?)    
Swedish grinders from 1850 to 1960?

Magdolna Leyrer 2019 och en intervju med Staffan Kvist

Snabbguide till svenska kaffekvarnar, en pdf [ 1 MB ]

Att köpa en kvarn på loppis....under arbete...

Kaffet kom till Sverige på 1700-talet och en myt är att Karl Xll
tog med sig
det från Turkiet. Först krossade man bara kaffet
men ganska snart tillverkade man kaffekvarnar. Kanske var
Stjärnsunds bruk en plats där kvarnar tillverkades,
men jag har
inga bildbelägg för detta.

Under 1800-talet tillverkades flera kaffekvarnar vid svenska
järnbruk och ett av
dem var Brevens bruk och ett gjuteri som
Klavreström bruk.

Även vid smidesbruk tillverkades kaffekvarnarnas kvarndelar,
som smiddes samman, Vev, kvarnringen och innuti kvarnkär-
nan tillsammans med beslagen som fäste delen vid en trälåda.
Oftast tillverkade någon "lokal" snickare trälådan.

Efter 1900 tillverkades större delen av kaffekvarnarna i Sverige
i Eskilstuna. Men man tillverkade även kaffe- och hushålskvarnar
i gjutjärn från slutet av 1800-talet i Husqvarnas verkstäder.

Efter 1945 minskade tillverkningen i Eskilstuna.

Två speciella kvarnar. En från omkring ca. 1946 och en från 1880.

Svensk kopia av en tysk lådkvarn.

 

1830-talet kanske, okänd tillverkare. Obetsad och inte
lackerad. Kan vara tillverkad av någon smed eller vid ett järnbruk
i Värmland. Vi kan jämföra med en "rundkvarn" i samma storlek,
från kanske Ångermanland, Hälsingland eller Dalarna.

  

    

 

1850-90 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna

        

       
En kvarn från slutet av 1800-talet, kanske från ett järnbruk i Dalarna

 

1850-90 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna
Kanske en kopia av en kvarn från Tyskland, signerad A. Luhdorff.
Kvarnen har "öron" för att att användas i knät mellan benen.

     

   

    The wooden pins missing.

En kvarn från slutet av 1800-talet och den som tillverkat "lådan" har inte använt spikar utan bara träpluggar.
Lådan kan ha betsats och lackerats. Någon gång efteråt har man förstärkt lådan med smidda spikar och kvar finns
hålen för träpluggen. Vi ser en viss likhet med kvarndelarna, kvarnkärnan och ringen med samtida
kvarnar från Eskilstuna.

 

En smidd kvarn från kanske 1880, med stämpel på veven.

    

   

 

1880 - 1900

En rund kaffekvarn från något järnbruk eller järnmaufaktur i Sverige.
Den är tillverkad där man hade ett "valsverk" och "falsverktyg". Kanske någon gång 1850 - 1890?
Valsning av plåt med en mer ekonomiskt metod startade runt 1845-50
.

   

 

 

Samtida gjutjärnskavarnar, kanske kopior av amerikanska kvarnar från 1800-talet.

 

"Kaffekvarn med rifjärnartade malytor"
En kaffekvarn från Strömsund med patent 1905, tillverkad kanske 1934-40 av A. Gustavsson

  

      

   

 

 


Eskilstuna

Redan vid slutet av 1800-talet startade flera verkstäder kaffekvarnstillverkning
i Eskilstuna och tillverkning där kom att dominera tillverkningen i Sverige mellan
ungefär 1890 till 1945. Vid tillverkningen av lådorna använde man oftast
inhemska
träslag som furu, björk och ek eller järnplåt. Metalldelarna för var av mässing, bleck
eller plåt. Kvarnringen och kvarnkärnan tillverkades av specialstål.

Some history of Eskilstuna town. Around 1750, the town became a "taxfree-town" and a lot of craftsmen
and blacksmiths came. After 1890 they started to make coffeegrinders, models from France and
Germany. We know about one, Pontus Holmgren, who came as a 20 year old craftsman 1870
and made at least one "mug-grinder" 1876, till he saw(?) a french roundgrinder from Peugeot(?).
Later he became one of those famous knifesmiths....
Some of 9: Järnström och Ericsson later Eskilstuna Stålindistri, Carl Albert Nilsson later his son, C. A. M. Nilsson,
E. A. Pettersson, I. Söderbäcks Eftr (Herman Söderbäck), Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri later Plåtslageribolaget
(C. O. Belfrage)


1907-23 Carl Albert Nilsson, Eskilstuna

C. Alb. Nilsson var pappa till C.A.M Nilsson och hade verksamhet i Eskilstuna i
varje fall från 1890 (smedja och gelbgjuteri). Vi vet inte vad företaget hade för
namn från början. Sonen gick in i företaget 1902. 1921 har man ändrat företagets
namn till C. Alb. Nilsson. Kaffekvarnstillverkningen finns säkert noterad från 1907.
Det är alltså sonen (C. Ax. M.) som har kaffekvarnstillverkning under olika namn,
även bara C. A. Nilsson, Vi vet att C. A. M. Nilsson fick patent på "Snabbmalaren" 1923
och alla kvarnar senare har en sådan metallskylt eller klisteretikett. Men de har
också en annan enklare vev, se bilden här under på två vevar, den äldre veven och
sedan en vev vi hittar på kvarnar där texten "Patent Snabbmalaren", finns med.

   En kvarn i ek, tillverkad av Carl Albert Nilsson. Lådan är 12,5 cm bred. Vi kan se att på metalskylten att det står det
C. Alb. Nilsson, Bästa kvalité och Eskilstuna. Ungefär 1925 började C Alb Nilsson använda den högra veven.

 

Plåtkvar, vanlig modell, grönmålad, jmfr. Eskilstuna StålindustriHär 2 kanske jämngamla kvarnar märkta C. Alb. Nilsson. Tillverkade av far och son, kanske 1907 till 1915.

 

  

 

1924 - 1035nte min egen/not my own

   

En rundkvarn från C.A.M. Nilsson, ganska lik Peugeots eller Tre Spades runda kvarnar.
Mycket ovanlig, Den kan finnas eventuellt tillverkad av Eskilstuna Stålindustri också.
Inte min egen utan fotograferad i loppisbutik i Västertorp.

 

1940 - 1945

    
Detta är en välgjord kvarn i betslackerat björkträ, med en skål i patinerad mässing. "kaffelådan" har stålfjäder
som tyska kvarnar, kanske från 1945, dvs. mot slutet av den tidens tillverkning i Eskilstuna.


1924 - 1935

                
Här en mycket skadad kvarn, som någon gång blivit ommålad av ägaren.     Sonen C.A.M. Nilsson tog ett patent på
När jag tog bort fabriksskylten kan vi se vilken färg lådan en gång har       en metallblad som "föste" ner bönorna.
haft, imiterat trä. Kvarnen skall få en ny botten och målas om.


 

1915-23 E.A. Pettersson, Eskilstuna

1896 heter företaget A. Pettersson (Anna inom parantes). E. A., står som firmatecknare/prokurist.
Grundl. 1882. Men vet inte om det är samma firma eftersom det finns en E. A. Pettersson som
tillverkare av plåtsmide med eget namn redan 1891.
E.A. finns med i kalendrarna t.o.m. 1923. 1930 finns han inte med i telefonkatalogen.
Tillverkningen 1896 är kaffekannor, kaffebrännare, sopskyfflar, en mindre firma med 10 arbetare.

    

 

 

1913-45 L A Ström o Co., Jernström & Ericsson Metalvarufabrik, Eskilstuna Stålindustri

Ström, Jernström och Ericsson
1913 tillverkade man kaffekvarnar och kakelugnssmide. Grundades år 1913 av L Alfred Ström
och V L Jernström på Nygatan 20. Hette först L A Ström & Co, bytte 1921 namn till Jernström
& Ericsson, då Ström slutat och E. Ericsson kom in i företaget. 1921 hade man också flyttat
till Sommarrogatan 3. 1923 har företaget bytt namn till Eskilstuna Stålindustri.


L A Ströms verkstad, några år efter att han lämnat den och Jernström och Ericsson tagit över.
Bilden från Eskilstuna Museum med tilstånd efter överenskommelse..

 

  

 

"Finare" kvarn i ekträ från kanske 1923 till 1936, renoverad. Jernström och Ericsson
eller Eskilstuna Stålindustri.

 

Innan företagets namn var "Eskilstuna Stålindustris", var namnet "Jernström och Ericsson Metallvarufabrik".

En ovanlig "utanpåkvarn" från kanske 1924 - 1930.

   

En ovanlig kvarn med utanpåliggande kvarndel i gjutjärn och vi kan jämföra med en kvarn från
Brevens bruk, 1901. se länk


   
Kanske den vanligaste loppiskaffekvarnen...     ...som behöver en stadgande hylsa för vevaxeln

   
...tillsammans med den samma, men med mellangrön färg. Kvarndelarna är mycket slitna.

 Den näst vanligaste i furuträ, fanns i flera storlekar, men annars lika.

                
Här en billighetsversion, med målad plåtlåda träimiterad, med enkel "tratt" i bleckplåt. 

       

En senare färgsättning med blå dekoration. En renoverad och ommålad kvarn med egen färgsättning.
A later color with blue, 1944 and a renovated and my own color   

En väggkaffekvarn med gjutjärnkvarndel och kanske en av få svensktillverkade. Vi vet att verkstaden
hade kontakt med ett gjuteri, som kunde gjuta kvarndelar och hela kaffekvarnar, kanske i närheten av
Eskilstuna. Vi kan jämföra med den kvarnen i "Gul-gröna serien", med utanpåliggande kvarn, här ovan.


 

Kaffekvarnen Tix, Den här tillverkad av Carl Ramstedt & Co/ eftr
De tillverkades av Carl Ramstedt, med ett patent inlämnat av Iwesson och Tornberg på samma
adress som Ramstedt, Kriebensgatan 15, samt av Jernström och Ericsson/Eskilstuna Stålindustri
och Eskilstuna Bleck- och Plåtslageri AB senare Plåtslageribolaget,
Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri(aktirbolag) senare Plåtslageribolaget . O. Belfrage), samt några fler.
.

   

       

 

 

Tix Favorit
Den tillverkad av I. Söderbäcks Eftr (Herman Söderbäck), Eskilstuna

(Tix-kvarnarna, något annorlunda, tillverkades av flera andra företag)
1907 - 1920?

  

 

  

   

 

Kaffekvarnen Tuna
har ett visst utseende gemensamt med Tix-kvarnarna med inuti finns gjutna kvarndelar.
Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri, som startade 1909 men som bytte namn till
Plåtslageribolaget
omkrin 1915

  

  

 

En ovanlig kvarn från 30-talet Eskilstuna, tillverkad av A. F. Stenström, som fick patent 1927

  

 


 

En okänd svensk kvarn, förmodligen från Eskilstuna. Kanske tillverkad runt 1946.
Med skål i förnicklad mässing. Lådan i almträ, ovanligt. Ovanligt stor, ca 12 cm bred.

 

1950?

Kvarnen "Juffe" (kaffe på förbrytarspråk)

   

Detta är förmodligen en svensk kvarn, kanske från 50-60-talet. Kvarndelen och särskilt kvarnkärnan är mycket
lik de från Eskilstuna. På klisteretiketten står namnet "Juffe", som är "kaffeslang", "hantverksspråk"
men franför allt beskrivs ordet, som hämtat från "förbrytarspråk eller från "resandespråket".
Vi vet inte var i Sverige den är tillverkad och den finns i både blått, rött och grönt.

 

Modernare kvarn, såldes på NK eller på Åhléns i Stockholm, enligt minneshågkomster,
omkring 1960 och lite senare.

Kvarndelarna kan komma från Tyskland och monterats i Sverige, kanske, då liknande kvarnkärnor ej(!)
fanns i Sverige

  

    tysk?

   
Den verkar ha en tysk kvarnkärna och märkligt nog kan den se olika ut i olika kvarnar. Vi ser att storleken
kan variera också. (Maybe a german grinderring and grinderkern)

 

 

En modern kvarn 2003, svensk design, från Anders-Petter, kanske tillverkad i Kina eller Japan?
Kvarnkärna och kvarnring i keramik. Men väldigt lik Melitta Benz tekvarn....