Webbsidan Svenska kaffekvarnar

  
Inledning

Magdolna Leyrer 2019 - 23 och en intervju med Staffan Kvist

Kaffekvarnstråden hos "Precis en sån".

( den 7/8 2023 662 564)

Min epost: staffankvist@yahoo.se

Vi håller trevliga föreläsningar och kurser om kaffekvarnar.

Vi säljer fotografiska Bilder, Arkivbilder, Konstbilder ,
Kulturarvet, Stämningsbilder, Illustrationer mm

Magdolna Leyrers nya spännande bilder

Här säljer jag kaffekvarnar och trevliga saker,
fast det nu efter pandemin med smitta kan vara så svårt för mig.

 

Utländska kvarnar, klicka

 

Svenska kvarnar från tiden 1830 till 1960

Extra länkar om kaffekvarnar:

Bäst i test bland "loppiskvarnar" några....

Att köpa en "loppiskvarn"?

Här visar "Evelyne" en fantastisk fransk webbsida om kaffekvarnar

Ett projekt med en okänd kvarn från 60-talet.

Ny notis om runda och kanske kopior av Peugeotkvarnar

Kaffekvarn från Helsingfors, Finland NY


Snabbguide till svenska kaffekvarnar, en pdf [ 1 MB ]


Historik i Sverige:

Det första kaffet kom till Sverige år 1685 till Göteborg och enligt tullen
rörde det sig om ca ett halvt kilo.

Vilken väg kaffet senare kom är svårt att veta, men kanske, från England
eller från Frankrike via Venedig. Det var kanske vid sluet av 1600-talet eller
vid början av 1700-talet?


Först krossade man nog bara
kaffet i en mortel eller i en "hjulkross" av trä,
men ganska snart tillverkade
man olika kaffekvarnar. Kanske tillverkades
kvarnar vid Stjärnsunds bruk vid tidigt1700-tal,
men jag har inte sett några
bilder på dessa.

 

1700-talet


I häftet: "Berättelser över de finare järn-, stål- och metallfabrikerna åren
1754 - 1759", skriver de att tillverkning av kaffekvarnar fanns i:

-1753 Wedevåg och Quarnbacka fabriksverk, Mäster Siöquist, i en särskild
  verkstad, hyveljärn, sågblad, vete-, malt- och kaffekvarnar och prässkruvar.

-1756 Norrköping, Mäster Johan Casper Kana, kaffekvarnar och annat fabriks-
  smide.

-1755 Nyköpings Bruk, fabrikssmed Johan Petter Diedrich, från Bergen i Pfaltz,
  järnplåt, fyrfat, kaffekvarnar, fina sågblad mm

Men jag har inga bilder på dessa 1700-talskvarnar och jag är osäker på
om jag sett någon
.

Kanske en gammal kvarn från början av 1800-talet eller tidigare?
Tillhör Eskilstuna Museum


Extra länkar:

Svenska gjutjärnskvarnar och bl. a. Husqvarna vid slutet av 1800
och början av 1900-talet, kanske kopior av amerikanska kvarnar..

En i Sverige licenstillverkad tysk lådkvarn 1940 - 1950. Modell Alexanderwerk

En udda och "kombinerad" kvarn 1800 och 1900.

En sida med funderingar över gjutjärnsvevar på Eskilstunakvarnar, 1900 - 1945.

En hemmagjord kaffekvarn med delar från en "blockkvarn".

 

1800-talet

Under 1800-talet tillverkades kaffekvarnarnas kvarndelar vid "smidesbruk",
kanske lokala smeder och verkstäder.
.
De smiddes samman, vev, kvarnringen och kvarnkärnan och beslagen, som fäster
delarna vid en trälåda. Lådan tillverkades ofta av någon "lokal snickare".

Under 1800-talet och början av 1900-talet tillverkades flera kaffekvarnar vid
gjuterier, som t ex.
Brevens bruk och Klavreström bruk.

Husqvarnas verkstäder tillverkade även kaffe- och hushållskvarnar i gjutjärn
från 1874, fram till 50-talet, men vid och efter 1900(!) tillverkades också kanske
den större delen av svenska kaffekvarnar i Eskilstuna.

Efter 1945 minskade tillverkningen i Eskilstuna. Kanske berodde
det på att flertalat kvarnar här endast kunde mala till kokkaffe,
såvida de ej är mycket slitna.

Kvarnar från 1800-talet

 

Slutet av 1800-talet till början av 1900-talet

Kaffekvarnen från Kuorbevare/Adak, Västerbotten 1905 - 1970

Kaffekvarnar i Torsåker, Gästrikland 1870 - 1920

Kaffekvarn från Strömsund, Jämtland 1905 - 1930

Kvarnar från andra delar av Sverige än Eskilstuna, 1900-taletEskilstuna

Redan vid slutet av 1800-talet, efter att Eskilstuna Fristad upphört(1848?), startade
flera verkstäder kaffekvarnstillverkning. Tillverkning där kom att dominera
tillverkningen i Sverige mellan ungefär 1890 till 1950. Vid tillverkningen av
lådorna använde man först järnplåt eller "pressad" plåt, men senar oftast in-
hemska träslag som furu, björk och ek eller "Skålen" till kvarnarna var av
mässing, bleckplåt eller plåt. Kvarnringen och kvarnkärnan gjöts i
specialstål.

 

C. Alb. Nilsson och C. A. M. Nilssons kvarnar 1907 - 1930

Ström & Co, Jernström & Ericsson Metallvarufabrik,
Eskilstuna Stålindustri  1913 - 1956

Carl Zetterlund 1895 - 1915

Carl Ramstedt & Co samt och ...Eftr

I. Söderbäcks Eftr.

Återfunnen kvarn i Kansgården, Rättvik


Ny Notis: Jag har hittat något märkligt. Det verkar som om fyra verkstäder i
Eskilstuna har tillverkat liknande kvarnar vid slutet av 1800 och vid början av
1900 och alla med liknande färgsättning, endast vevarna och dekorationen
på "kaffelådan" verkar skiljar dem åt. Mellan år 1913 till 1915, kanske.

E A Petterssons kvarn såldes även vid den tiden i Stockholm under namnet
"G Rosendal & Co Stockholm", skrivet på metalletiketten.

 

   
(Rekonstruerade bilder då jag inte äger kvarnarna)

Tillverkarna var Carl Zetterlund, Th. Broms, E A Pettersson och Ström & Co.
Färgen kan vara RAL:3006 och användes också av andra tillverkare, som E. Hoffman,
Söderbloms Bolag m fl.Kvarnverken i Eskilstunakvarnar

Både kvarnkärna och kvarnring är gjutna av mycket hårt "gjutstål"

Webbsida med kvarndelar

  
Kvarndelar från Eskilstuna Stålindustri.                          Kvarndelar från C. A. M. Nilsson 6 "vingar"

Kvarnar från Eskilstuna maler i princip endast till kokning, dvs. till grövre, men när kvarnkärnans
fina räfflor slits kan malningen närma sig bryggmalet kaffe.

 


Carl Walfrid Dahlgren, 1894 till 1915 (1848 – 1922) Eskilstuna
C W Dahlgren Fabriks AB

Började redan som sjuåring att arbeta i faderns, Gustaf Wilhelm Dahlgrens
smedja och vid faderns död 1870 tog C W helt över verksamheten i sitt eget namn.

  

     

 

Försäljningskatalog, kaffekvarnar år 1895 och ytterligare läggs till i 1899 års katalog.
Tack Anna-Carin i Forumet Precisensan

 

 

1915-23 E. A. Pettersson, Eskilstuna

1896 heter företaget A. Pettersson (Anna inom parantes). E. A., står som firmatecknare/prokurist.
Grundl. 1882. Det finns en E. A. Pettersson som tillverkare av plåtsmide med eget namn redan 1891.
E.A. finns med i kalendrarna t.o.m. 1923. 1930 finns han inte med i telefonkatalogen.
Tillverkningen 1896 är kaffekannor, kaffebrännare, sopskyfflar, en mindre firma med 10 arbetare.

En sida om Carl Zetterlund, E A Petteresson och Adolf Stål

  

 
E. A. Pettersson tillverkade även kvarnar till försäljning i Stockholm under namnet G. Rosendal & Co

 

Hos E. A. Pettersson tillverkades även kvarnar i trä, här lådan ca. 11 cm bred.

 


Priskurant för väggkvarnar 1939 kanske?


En väggkvarn vid samma tid med många likheter med väggkvarnen från Eskilstuna Stålindustri
här ovan. Veven är av gjuten aluminium vilket placerar den någotsenare tidsmässigt, 1945?

  

 

 

Kaffekvarnen Tix.
Den här tillverkad av Carl Ramstedt & Co/ eftr
1/  De tillverkades av Carl Ramstedt & C:0 och Carl Ramstedt & C:0 s Eftr., med
ett patent inlämnat 1907 av Iwesson och Tornberg på samma adress som
Ramstedt, Kriebensgatan 15.

 

 
Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri(aktirbolag) senare Plåtslageribolaget . O. Belfrage), samt några fler.
.

      

       

Med etiketten Carl Ramstedt & C:0, tillverkades tidigare, kvarnen med en kaffelåda och
botten av furuträ.

 

Rekonstruktion


2/ Tix-kvarnen tillverkades även av Eskilstuna Bleck- och Plåtslageri AB
Plåtslageribolaget. Botten kunde vara av plåt eller trä, samt även "kaffelådan"
och på samma adress och företaget fanns kvar 1938...
  

3/ Tix-kvarnen tillverkades även av Jernström & Ericsson/Eskilstuna Stålindustri. men med pressad
plåtfront till skillnad från de andra. Här en kvarn i "Gul-gröna serien, som finns i två färgvarianter,
mörkare grönt och ljusare blekgrönt samt också en tidigare grön.

Här en länk till en eventuell föregångare eller samtida kvarn i trä.

 

(En rekonstruktion)

Tix-kvarnen tillverkades senare av R.Hildebrand, men hade då namnet "Eskil".
Något senare tillverkades den också i Norge under namnet "Knas".

Tix Favorit se nedan.


Tix Favorit
Den tillverkad av I. Söderbäcks Eftr (Herman Söderbäck), Eskilstuna

(Tix-kvarnarna, något annorlunda, tillverkades av flera andra företag)
1920 - 1930?

  

 

Kaffekvarnen Tuna

har ett visst utseende gemensamt med Tix-kvarnarna med inuti finns gjutna kvarndelar.
Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri, som startade 1909 men som bytte namn till
Plåtslageribolaget
omkrin 1915

  

  

 Plåtslageribolaget, Patentsökt...

 

Kaffekvarnen "Bönan" 1950-1960, kanske.

  

 

 

Kaffekvarnen "Piff"

En ovanlig kvarn från 30-talet eller tidigareEskilstuna, tillverkad av A. F. Stenström,
som fick patent 1927. Den finns i två varianter. En äldre eller yngre med olika
kvarnverk. Ett som liknar de ofta förekommande kvarnverken och ett helt annorlunda.
se bilder.

  

      En ommålad kvarn med "vanligt" kvarnverk

 

  
Kvarnen med det patenterade kvarnverket 

 

En svensksåld väggkvarn som måste nämnas. Mest beroende på den porslinsbehållare,
som den leverades med från Gustavsberg. Den är fortafarnd mycket populär med mönstret "Pyro"
av Wilhelm Kåge 1929. Mer om olika väggkvarnar sålda i Sverige. Säkert är den tysk...

 

 


En okänd svensk kvarn, förmodligen från Eskilstuna. Kanske tillverkad runt 1946.
Med skål i förnicklad mässing. Låda i almträ. Ovanligt stor, ca 12 cm bred.

 

 

_____________________________________________________________

20220821